Prohlášení národního velitele, majora Scholtense, k postoji Armády spásy vůči problematice uprchlíků

Armáda spásy je mezinárodní křesťanská organizace působící ve 127 zemích světa, která má základní prohlášení „kázat evangelium Ježíše Krista a zabezpečit lidské potřeby v Jeho jménu, a to bez jakékoli diskriminace“.  Z toho důvodu nám záleží na každém člověku, a to bez rozdílu vyznání, pohlaví, národnosti aj.  Naším cílem je pomáhat všem potřebným, zraněným, osamoceným, ale i duchovně ztraceným a podávat jim pomocnou ruku, jak je to možné. Naše práce se řídí posláním: Srdce Bohu, ruce lidem.

Mnohé evropské pobočky Armády spásy již reagují na potřeby uprchlíků, a to převážně v Řecku, Maďarsku, Nizozemí, Velké Británii, Německu, Rakousku a dalších zemích.

Jsem osobně silně přesvědčen, že kvalita společnosti je zřejmá v tom, jak otevřeně reaguje na lidské potřeby a jak ochotně tyto potřeby co nejvíce řeší.

Prosím, sami si odpovězte na tyto otázky:

Jaká je kvalita naší společnosti v tuto chvíli?

Jste vy/jsme my otevření migrantům? Jste vy/jsme my otevření lidem, kteří prchají před válkou a smrtí?

Kdybyste byli ve stejné pozici, jak byste chtěli, aby se s vámi jednalo?

Major Teunis T. Scholtens

09 / 2015

V České republice začala Armáda spásy diskutovat o možné pomoci uprchlíkům s cizineckou policií a vládou. Armáda spásy v tuto chvíli disponuje oblečením, které je v případě potřeby k dispozici. Dále jsme schopni poskytnout potraviny z potravinové banky. Do dnešního dne jsme na žádném středisku Armády spásy nezaznamenali zvýšený počet cizinců, kteří by žádali o sociální pomoc. V Brně probíhá integrační program Armády spásy pro cizince (výuka češtiny, besedy, apod.), a proto v případě potřeby můžeme poskytnout know how s možnosti využití tohoto programu v rámci integrace migrantů do společnosti.

Vzhledem k tomu, že Česká republika je tranzitní zemí a prozatím není pro uprchlíky příliš atraktivní, nabídli jsme kolegům z Armády spásy v Maďarsku pomoc při řešení konkrétních situací, jako je například vyhlášení veřejné sbírky, apod.

Každá lidská bytost – muž, žena, dítě – má obrovskou hodnotu a v případě potřeby je naše povinnost pomoci a podat pomocnou ruku.