Provoz církve v souvislosti s šířením koronaviru

Milí přátelé,
jak jste si všichni všimli, kvůli šířící se nákaze korona viru po celém světě vyhlásila naše vláda řadu opatření, kterými bychom se měli řídit, abychom zabránili rychlému šíření viru také v naší zemi.
V souladu s vládními nařízeními jsme se rozhodli pozastavit církevní aktivity také během týdne, a to nejméně do 29. března. Důstojníci a pastoři – pokud je to možné – vám jsou samozřejmě k dispozici pro osobní modlitby, rozhovory a individuální setkání.
Armáda spásy se pokouší zorganizovat na neděli 22. března online přenos bohoslužeb. Jakmile budeme znát podrobnosti, dáme vám vědět.
Modleme se, aby v této kritické době našli lidé cestu nejen jeden k druhému, ale také k Bohu.
Bůh vám žehnej.

In line with the government regulations we decided to close down the church activities as well during the week till at least the 29th of March.The officers, pastors, if possible, are of course available for individual prayers, talks and encounters.
The Salvation Army tries to organise for Sunday the 22nd an online worship meeting, as soon as details are available we will let you know.
Let us pray that in this times of crisis people are coming closer to eachother and to God as well.
God bless.