Rekonstrukce B. Bureše, Praha

Rekonstrukce B. Bureše, Praha

Operační program: Praha – pól růstu ČR

Název projektu: Rekonstrukce objektu Centra sociálních služeb Bohuslava

Bureše Armády spásy

Registrační číslo projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000881

NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA EU

Realizátor projektu Armáda spásy v České republice, z. s., Centrum sociálních služeb B.Bureše – Praha

Kontaktní osoby projektu

REALIZACE PROJEKTU:
Garant projektu – ředitelka Centra sociálních služeb B. Bureše – Praha
Mgr. Lenka Sadilová lenka.sadilova@armadaspasy.cz +420 220 184 005 +420 737 215 418
Stavební manažer
Bc. Jiří Vonšík jiri.vonsik@armadaspasy.cz +420 734 852 241
Provozní vedoucí
Hana Kučerová hana.kucerova@armadaspasy.cz +420 220 184 006 +420 773 770 300
ADMINISTRACE PROJEKTU:
Národní koordinátorka projektů
Mgr. Ilona Bužková ilona.buzkova@armadaspasy.cz +420 734 852 237
Externí firma pro administraci projektu

Realizace projektu: 1. 3. 2019 – 31. 10. 2020

Popis projektu včetně cíle projektu

Globálním cílem projektu je rozvíjet a zkvalitnit již zavedené sociální služby dle zákona o sociálních službách poskytované Armádou spásy v Centru sociálních služeb B. Bureše v Praze a tím pomoci ke snížení počtu sociálně exkludovaných osob v regionu.

Předmětem projektu je rekonstrukce budovy Centra sociálních služeb B. Bureše Armády spásy v Praze – Holešovicích. Dojde tak ke zvýšení kvality 3 poskytovaných sociálních služeb v CSS – azylového domu, noclehárny a nízkoprahového denního centra. Realizace projektu proběhne v roce 2019.

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím.

Aktivity projektu

Specifikace stavebních prací:

  • Výměna všech oken na obou objektech kromě luxferů na schodišti hlavní budovy.
  • Výměna všech vchodových dveří do objektů na obou objektech.
  • Oprava fasády (vyčištění a nová malba fasády ve stávající barevnosti).
  • Oprava střechy hlavní budovy.
  • Výměna nášlapných vrstev podlahy ve vybraných místnostech.
  • Vytvoření bezbariérového vstupu do hlavní budovy ze dvora.
  • Výměna dvou plynových kotlů.

Výsledky a indikátory projektu

Výsledkem projektu je kontinuace poskytování sociálních služeb. Indikátory projektu jsou:

  • Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci: 3
  • Kapacita služeb a sociální práce: 263 (bez navýšení)