Rozhovor s naší lékařkou o pomoci lidem bez přístřeší v době epidemie

MUDr. Andrea Pekárková, Armáda spásy: … a slyšet dobré slovo, být přijímán. I to lidé dnes potřebují.

Mnoho lidí si paradoxně dosud nezvyklo na situaci – být doma. Nuceně, v době nouzového stavu. A jen málokdo si vzpomene na lidi, jejichž stav je nouzový po léta, a hlavně – nemají kam jít, nemají ono „doma“, kam se uchýlit a skrýt. I jim hrozí nebezpečí nákazy. Pomocnou ruku jim, leckdy jako jedinou a poslední, nabízí Armáda spásy. O pomoci lidem bez přístřeší v době epidemie COVID-19 jsme mluvili s MUDr. Andreou Pekárkovou, lékařkou z Armády spásy… celý rozhovor na hospitalin.cz