Rozšiřování spolupráce v oblasti sociálního bydlení

SEVERNÍK (měsíčník Městské části Brno – sever) – srpen 2020

David Aleš, Nikola Staňková, radní


Již od roku 2013 trvá spolupráce MČ Brno-sever s Armádou spásy v ČR v oblasti nabídky podnájemního bydlení jejich klientům. Spolupráce probíhá v rámci Programu prevence bezdomovectví – Armáda spásy platí peníze za pronájem radnici a dále byty pronajímá svým klientům. Smyslem projektu je nalezení způsobu, jak umožnit způsobilým a motivovaným klientům azylových domů přechod do běžného bydlení a zejména si toto bydlení udržet.
Daná organizace se postupně stala nájemcem bytů v bytovém domě Francouzská 72, Jana Svobody 3 a Jana Svobody 15 a v domě na ulici Nováčkova 10. Krátkodobě také byla nájemcem tří bytů na Bratislavské 80, kde však byla spolupráce z provozních důvodů ukončena. Ke dni 17. 6. 2020 má Armáda spásy v bytových domech městské části Brno-sever pronajato celkem 16 bytových jednotek a 1 nebytový prostor (kancelář). Šanci bydlet v tréninkových bytech dostanou Brňané, kteří si pomoc zaslouží a kteří budou dodržovat dané podmínky a pravidla. Jedná se o bydlení pod dohledem terénních pracovníků Armády spásy, kteří pokračují v sociální práci s rodinou, která má zejména podpůrný a kontrolní charakter. Celý projekt je postaven tak, aby pobyt ve cvičném bytě trval maximálně dva až tři roky, ale pokud klient potřebuje více času, pracuje s ním Armáda spásy déle. Klienti, kteří se dostanou k těmto bytům, jsou nejčastěji matky samoživitelky nebo partnerské páry s dětmi, které pobírají jen sociální dávky, popřípadě pracují na dohodu o provedení práce. Vybraní lidé nedostanou nic zadarmo. Díky sociálně dostupnému bydlení se jim však snáze mohou vyřešit jejich problémy. Bude jen a jen na nich, zda této šance využijí. Pokud podmínky poruší, dostane naději někdo jiný. Pronájem obecních bytů charitativní organizaci je možností, jak získat alespoň nějaké finance na opravu bytového fondu, v němž jsou desítky holobytů nebo byty čekající na postupnou rekonstrukci. Spolupráci s Armádou spásy si mohu jedině pochvalovat a bydlení pod jejím dohledem se osvědčuje. Je to důvěryhodný partner, který umí s klienty pracovat a pokud jim dá potvrzení pro nás, tak víme, že se na vybrané klienty můžeme spolehnout. I u tréninkových bytů je od klientů požadována kauce jako jistota. Je to z toho důvodu, kdyby se spolupráce musela ze závažných důvodů ukončit. Kauce pokryje škodu a případně vzniklý dluh na nájemném, které Armáda spásy musí naší městské části platit. V letošním roce jsme navázali spolupráci i s organizací DROM, romské středisko, kde se nám daří řešit jednak problémy s některými nájemníky a také některým najít ubytování. Intenzivní komunikace mezi radnicí a DROM přináší výsledky i v oblasti prevence ztráty bydlení a minimalizaci dluhů a jejich umořování. Daří se nám tak snižovat procento dlužníků a dlužných částek. Radnice Brno-sever spolupracuje dále se společností Podané ruce, která pomáhá klientům, jež se zbavili závislosti na drogách a potřebují podporu, než se osamostatní a začlení do normálního života. Od roku 2001 až do konce letošního března měly Podané ruce pronajatý byt na Merhautově 140, nyní jsme jim nově za tímto účelem poskytli byt v domě Hvězdová 14. Pronajatý nebytový prostor v Bratislavské 69 pak slouží jako terapeutické centrum (nájemní smlouva od 1. 9. 2013). Jeden byt na adrese Vaculíkova 2 jsme od prosince 2019 pronajali Diecézní charitě Brno, momentálně je ještě ve schvalovacím procesu bytová jednotka v domě Cejl 83. Věříme, že radnice Brno-sever dala jasný signál, že spatřuje smysl v projektu tréninkových bytů, které slouží jako odrazový můstek ke standardnímu bydlení. Navíc pro většinu těchto klientů se jedná po dlouhé době o první stabilní samostatné bydlení s nezbytným soukromím, kterého si považují.