Společné malování a večírek klientů Prevence bezdomovectví v Brně

Klienti Prevence bezdomovectví v Brně si na vánočním večírku svépomocí vymalovali společné prostory celého domu.
V rámci večírku jsme také rozdali více jak sedmdesáti dětem z našich rodin dárky, které jsme získali díky spolupráci s dárci: Rodinou Kolbergových a Potravinovou bankou. Děkujeme.