Středisko Armády spásy na Praze 7 se otevřelo veřejnosti

16. 9. od 13.00 do 18.00 jsme otevřeli Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše veřejnosti. Hlavním cílem bylo ukázat, především sousedům našeho centra a obyvatelům Prahy 7, jiný pohled na práci s lidmi bez domova a na naše služby, které se v tomto centru poskytují. Den otevřených dveří měl podtitul „Vše co jste chtěli vědět o bezdomovectví, ale báli jste se zeptat“. Propagace dne otevřených dveří směřovala především na nejbližší sousedy, obyvatele Prahy 7 a na kolegy z jiných služeb. Den otevřených dveří byl také v oficiálním programu sousedských slavností „Zažít město jinak“ a tak se toto středisko na pár hodin stalo přístupné všem, kdo byli ochotní přijít.

Pro veřejnost byly zpřístupněny prostory nízkoprahového denního centra, přízemí azylového domu a dále dvůr s kuřárnou. 60 návštěvníků z řad veřejnosti doplnili také asi 20 návštěvníků denního centra, kteří později projevili zájem o bydlení na azylovém domě. Kromě toho, že toto centrum navštívili novináři, bylo zde také několik spolupracovníků z jiných organizací a také několik sousedů včetně jejich dětí. Jako lákadlo působily především komentované prohlídky celého areálu i noclehárny, kterých se zúčastnilo celkově 25 lidí. Tyto prohlídky vedla Petra Drvotová a měly pozitivní ohlas. Velmi také zaujal projekt „Živé knihovny“, kdy návštěvníci si mohli „vypůjčit“ klienta azylového domu jako knížku a vedením rozhovoru s ním 20 minut listovat. Živé knihovny, které jsme pořádali ve spolupráci s Amnesty International, mají bourat různé stereotypy o různých menšinách a již je osvědčenou metodou jak zprostředkovat kontakt mezi marginalizovanou skupinou a veřejností. Jednotlivé anotace příběhů celkově 9 klientů ukázaly, že lidé bez domova jsou velmi různorodá skupina. Jednotlivý čtenáři si během dne vypůjčili i několik knížek za sebou a všichni zúčastnění klienti si chválili možnost reprezentovat svůj příběh a rádi by v tomto pokračovali. Z komentované prohlídky vznikl článek, který popisuje naše služby a dále v novinách Blesk vyšel článek o jednom z našich klientů, který se zúčastnil „Živé knihovny“.

http://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/494301/jak-ziji-bezdomovci-v-armade-spasy-v-holesovicich-muzi-tady-nesmi-k-zenam.html

http://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-prazane/494500/po-20-letech-zavislosti-na-drogach-je-venda-36-cisty-chce-se-vratit-ke-svym-synum.html

Návštěvníci mimo jiné mohli shlédnout výstavu fotografií lidí bez domova Jindřicha Streita nazvanou „Kde domov můj“, nebo si zahrát ping pong anebo se připojit Lukáši Vyhnálovskému zpěvem a hrou na kytaru. Uživatele azylového domu a návštěvníky z řad lidí bez domova pak zaujali předfilmy a dále promítání filmu Láska v Hrobě, dokumentárního filmu a dvou bezdomovcích. Všichni si pak pochutnali na jablečném štrůdlu, který upekli uživatelé azylového domu den předem.

V rámci dne otevřených dveří jsme také prezentovali projekt „Nejdřív střecha“, který zde prezentoval Vojtěch Sedláček. Projekt „Nejdřív střecha“ umožňuje u lidí bez domova, v krizi nebo krátce na ulici, zaplatit bydlení až na dva měsíce.

http://www.nejdrivstrecha.cz/

https://www.csfd.cz/film/297111-laska-v-hrobe/prehled/

Den otevřených dveří kromě ohlasu v mediích byl pro klienty především příjemným vytrženým ze zajetého stereotypu a doufáme, že i také pro návštěvníky byla návštěva našeho centra, byl příjemným zážitkem, který potvrdí, že pomáhat těmto lidem má smysl a že lidé bez domova pomoc potřebují a zaslouží.