Sýrárna Strahovice

Sýrárna Strahovice

Sýrárna je součástí Farmy, kterou provozuje Armáda spásy v Opavě. Byla otevřena v únoru r. 2018 a vyrábí se zde výborné sýry z kozího i kravského mléka.

Hlavním přínosem Farmy je poskytnutí pracovních příležitostí lidem, kteří díky vysoké nezaměstnanosti přišli o zaměstnání, a v kombinaci s dalšími problémy – ztráta zaměstnání, rozpad rodiny, zadluženost – je to dovedlo téměř na okraj společnosti.

Děkujeme všem, kteří vznik sýrárny podpořili: Moravskoslezský kraj, město Opava, Nadační fond BEZ domova, Farnost Dolní Benešov, Nadační fond Veolia, T-Mobile, Nadace Vinci, CK Eso Travel.