O Farmě

O Farmě

O projektu:
Armáda spásy v Opavě provozuje Farmu ve Strahovicích (dále FS). Hlavním přínosem farmy je práce s lidmi, kteří díky vysoké nezaměstnanosti přišli o zaměstnání, a v kombinaci s dalšími sociálně společenskými problémy (ztráta zaměstnání, rozpad rodiny, zadluženost) je dovedlo téměř na okraj společnosti.

Farma má za cíl poskytnout výše uvedeným osobám pracovní příležitost na 12 měsíců. V současnosti provádíme tyto práce: zajištění hospodářských zvířat (prasata, ovce, kozy a drobnou drůbež), pěstitelská činnost, úklid veřejných prostor, likvidace náletových dřevin, čištění lesa, sběr jablek.

Farma zaměstnává pracovníky v rámci projektu Veřejně prospěšných prací a aktivizačního programu azylového domu pro muže v Opavě.

Cílovou skupinou jsou lidé starší 18-ti let, kteří jsou dlouhodobě bez zaměstnání, a mají zájem se připravit na placené zaměstnání na běžném pracovním trhu nebo si práci zpočátku jen vyzkoušet a potřebují k tomu individuální a dlouhodobou podporu. Vzhledem k narůstající nezaměstnanosti a zadluženosti v regionu, dochází souběžně s tím, také ke zvýšenému počtu osob ohrožených sociálním vyloučením. Nejčastější důvody, které způsobily jejich krizovou situaci, jsou ztráta zaměstnání, bydlení, zadluženost a rozpad rodiny. Naše služba se snaží nabídnout takové aktivity, kde si uživatel může uvědomit svou hodnotu na základě splnění naplánovaných aktivit. Pracovník poskytuje uživateli podporu a zpětnou vazbu při zadávání, průběžné kontrole a také při ukončení všech naplánovaných úkolů.

Činnost farmy:
Naše farma hospodaří v obci Strahovice u Opavy, chováme zde ovce, kozy, prasata a drobnou drůbež.

Zabýváme se výrobou peletek. Vyrobené pelety používáme pro vlastní potřebu k vytápění objektu a pro prodej na volném trhu. Výtěžek z výroby peletek slouží na financování pracovního úvazku pro zaměstnance a pokrytí některých nákladů spojených s pěstitelskou či hospodářskou činností na farmě..

Na farmě dále umožňujeme po domluvě:

 • Prohlídku farmy,
 • exkurze škol,
 • ukázku výroby peletek k vytápění,
 • ukázku chovu zvířectva,
 • ukázka vytápění v ekologickém kotli peletkami.

Dále poskytujeme služby v oblasti:

 • Čištění a vysekávání porostů,
 • řezání a čištění náletových dřevin a stromů např. alejí,
 • čištění lesa,
 • drobné zámečnické práce,
 • úklid veřejných prostor.

Práce s traktorem:

 • Dovoz materiálu,
 • sečení trávy,
 • orba,
 • odvoz fekálie,
 • štěpkování.

K zapůjčení:

 • k dispozici máme zapůjčení uzáku nebo možnost vyuzení (v době prac. doby)
 • půjčení přívěsného vozidla s nosností 1 tuny
 • možnost pronájmu zabíjačkové místnosti (v ceně: horká voda ke spaření, plyn pro dva sporáky, voda, elektřina….)

Prodej pelet a dřeva:
Pod domluvě s vedoucím farmy je možnost si objednat jakékoliv množství peletek o rozměrech 8 mm nebo 6 mm, dle stanoveného ceníku. Při větším odběru jsou možné smluvní ceny.
Vlastníme certifikát o výhřevnosti peletek k vytápění.
Můžete si také objednat dřevo k vytápění či uzení dle ceníku.

Více informací najdete v aktuálním letáku a ceníku komodit, práce a půjčovného.

Zpět na hlavní stránku Sýrárny