V Brně jsme řešili Budoucnost lidí bez domova

Ve středu 18. května 2016 jsme v brněnském kulturním centru Semilasso uspořádali již třetí národní odbornou konferenci Armády spásy. Pro letošní rok jsme zvolili téma Budoucnost lidí bez domova. Velmi nás těší velký zájem odborné veřejnosti o tuto problematiku.

Konference se uskutečnilo bezmála 200 osob, z nichž 65% byli lidé mimo Armádu spásy. Většinou se jednalo o zástupce neziskových organizací, které se věnují sociální problematice. Početnou skupinou byli ale sociální úředníci měst, kteří se právě sociální oblasti věnují. „Cílem konference bylo ujasnit si, co má být budoucností lidí bez domova a co pro, řekněme lepší budoucnost těchto lidí, jednotliví spoluhráči (tím myslím úředníky obcí, poskytovatele sociálních služeb, veřejnost, média i samotné aktéry bezdomovectví) mohou a mají udělat,“ říká Jan F. Krupa, národní ředitel sociálních služeb Armády spásy.

Věříme, že i výběr řečníků přispěl k velmi zajímavé diskusi, která se v rámci odborné konference odehrávala.

Děkuji touto cestou všem, kteří se na přípravě konference více než půl roku podíleli a také děkuji všem, kteří nám byli nápomocni i na místě. Myslím, že jsme byli jeden dobrý tým 🙂

Mgr. Aneta Stolzová
vedoucí interní a externí komunikace

 

Řečníci a témata:

Úvodní slovo
Jan F. Krupa
– národní ředitel sociálních služeb Armády spásy v ČR

5

 

Ukončování bezdomovectví v Brně
Martin Freund
– uvolněný zastupitel pro oblast sociální, předseda Komise sociální a zdravotní a předseda Výboru pro národnostní menšiny

6

 

Pohled na průzkum v azylových domech Armády spásy – prostor pro hledání alternativních služeb, které by více vyhovovaly možnostem uživatelů
Mgr. Petr Oroszy
– manažer pro rozvoj lidských zdrojů, Armáda spásy

7

 

Připravované úpravy zákona o sociálních službách a sociální bydlení
Mgr. Veronika Burešová
– Oddělení koncepce sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí

8

 

Působení Charity Ostrava v oblasti pomoci lidem bez přístřeší – minulost, přítomnost a budoucnost
PhDr. Marie Monsportová
– vedoucí útvaru služeb sociální péče, Charita Ostrava

9

 

Pomoc člověka člověku
Barbara Sadowska
– organizace Barka, Polsko

11

 

Chudoba, sociální vyloučení a lidé bez domova
PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.
– Katedra sociální politiky a sociální práce, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno

12

 

Restart@Siemens – program pomoci lidem bez domova, zkušenosti po prvním roce fungování
Mgr. Mariana Kellerová, MBA
– manažerka společenské odpovědnosti, Siemens Česká republika

Mgr. Mariana Kellerová, MBA

 

Příběh muže a jeho života na ulici s následným pokusem o znovu začlenění do běžného života
Tomáš Vystavěl
– bývalý klient Armády spásy, dnes pracovník v sociálních službách v domově pro seniory, Praha

 

Celostní sociální práce a závěrečné shrnutí
Bc. Pavel Kosorin
– ředitel Centra sociálních služeb Staňkova, Brno, Armáda spásy

 

Moderace: Mgr. Pavla Vopeláková, Business Administration Manager, Armáda spásy

10