Vánoční kotlíková sbírka slaví 130 let

Tak jako každý rok bude i letos Armáda spásy pořádat celosvětově známou kotlíkovou sbírku. Lidé budou moci vhozením libovolného příspěvku do kotlíku podpořit komunitní práci s dětmi a mládeží, rodinami, seniory a osamělými lidmi. Výtěžek sbírky bude letos využit například na nákup didaktických her pro trénink paměti seniorů, obnovení vybavení hudebních kroužků pro děti a mládež či zajištění pomoci potřebným a práci s nimi.

„Získané finanční prostředky budou věnované práci s dětmi a mládeží, zejména na pořádání klubů, táborů či vedení hudebních a tanečních skupin. Dále na práci s rodinami, pro které pořádáme speciální akce a pobyty. Také na práci se seniory, a to konkrétně na kluby rozvoje a trénování paměti, čtenářské kluby, vzdělávání seniorů (výuka cizích jazyků, mobilní gramotnost, práce na PC), hudební kluby, pořádání výletů, doprovod na úřady či k lékaři. Finance budou využity také na práci s potřebnými, kterým církev Armády spásy pomůže v tíživé životní situaci a může jim pomoci s vyhledáním a navázáním kontaktů na sociální služby. A v neposlední řadě se bude jednat o podporu odsouzených vězňů bez rodiny, konkrétně o zasílání balíčků s hygienickými potřebami a oblečením,“ říká Por. František Pekárek, národní ředitel sborové práce Armády spásy.

V letošním roce bude probíhat sbírka tradičně na mnoha místech po celé České republice a lidé tak mohou v adventním čase najít zvoníky přímo v ulicích. Veřejnost bude moci přispět na dobrou věc:

  • V Praze u stanice metra Můstek, a to každý prosincový pátek od 12 do 16 hodin a sobotu od 10 do 15 hodin.
  • V Brně budou zvoníci od 1. do 22. prosince na ulici Česká.
  • V Havířově bude kotlíková sbírka probíhat v obchodním domě Globus 3., 4., 17., 18., 21. a 23. prosince.
  • V Globusu budou zvoníci i v Karlových Varech, a to 20. – 22. prosince.
  • V Krnově a Opavě může veřejnost přispět v rámci vánočních trhů.
  • V Přerově bude pro letošní rok kotlík umístěn na náměstí T. G. Masaryka ve dnech 3. a 4. 12., 10. a 11. 12 a 17. a 18. 12.
  • V Šumperku bude vánoční kotlík na křižovatce ulic Hlavní třída a Gen. Svobody 22. a 23. 12.
  • V Kopřivnici bude umístěna sbírka před komunitní centrum na ulici Francouzská 1181, a to po celou dobu adventu.

„Myšlenka vánoční kotlíkové sbírky Armády spásy se zrodila v roce 1891 v San Franciscu, kde ji vymyslel důstojník Armády spásy. Viděl, že nejchudší lidé ve městě potřebují pomoc a trpí hladem. Chtěl jim na Vánoce zajistit dobré jídlo, ale potřeboval získat peníze, a tak postavil polní kotlík jako symbol jídla pro chudé, aby veřejnost mohla přispět tím, že do něj vhodí svůj příspěvek. Ony první Vánoce dostalo dobré vánoční jídlo 1000 nejchudších lidí ve městě,“ říká Pplk. Frank Gjeruldsen, národní velitel Armády spásy a doplňuje: „Tato myšlenka se šířila dál a přenesla se i do dalších zemí a brzy se vánoční sbírka Armády spásy rozšířila po celém světě. Nyní, přesně o 130 let později, je vánoční kotlíková sbírka Armády spásy po celém světě symbolem naděje a péče o osoby v nouzi.“

A Armáda spásy v České republice v tomto duchu stále pokračuje a pomáhá potřebným.

„Známý slogan Armády spásy „Srdce Bohu, ruce lidem“ výborně vystihuje naši podstatu. Jsme tu pro ty, kteří potřebují pomoc. Ale bez podpory veřejnosti to nedokážeme. Zakladatel Armády spásy William Booth vystoupil v Carnegie Hall, kde hovořil o práci Armády spásy a vyzýval veřejnost k podpoře. Řekl: „Měřítko, v jakém se budou moci naše záměry uskutečnit, záleží na veřejné podpoře.“ Proto věříme, že i v letošním roce se najde mnoho příznivců a podporovatelů. Tímto bychom chtěli poděkovat všem za jejich dary,“ dodává závěrem Por. František Pekárek.

Velkou novinkou pro tento rok je i založení online veřejné sbírky prostřednictvím portálu darujme.cz, kde se ke sbírce může každý přidat pohodlně odkudkoliv.


Chci přispět