Vánoční večeře pro lidi bez domova v Ostravě

Jako již tradičně jsme i tento rok připravili vánoční večeři pro uživatele nízkoprahového denního centra.
Z důvodu zhoršené pandemické situace se večeře konala přímo na denním centru.
Úvodní vánoční zamyšlení měl důstojník ostravské Armády spásy mjr. Aleš Malach.
K naší vánoční večeři neodmyslitelně patří hrachová polévka, kterou připravila restaurace HogoFogo Bistro.
Jako hlavní chod se podával řízek a bramborový salát, který přichystala restaurace La Petite Conversation.
Děkujeme i dobrovolníkům z Iglou CZ Manu a Pavla, kteří se podíleli na přípravě jídla.
Poděkování patří i zaměstnancům za to, jak vše nachystali a zorganizovali. Za finanční prostředky na nákup surovin pro přípravu večeře a další materiál děkujeme holandské nadaci EO Metterdaad. Poděkovat musíme i našim uživatelům, že se sešli v tak hojném počtu.
Zvláštní poděkování patří i dobrovolníkům, kteří napekli cukroví. Děkujeme paní Lucii, paní doktorce z Fakultní nemocnice Ostrava a také studentům – Nutriční asistent – SZŠ a VOŠZ Ostrava. Díky nim měli klienti i cukroví. Prostě Vánoce jak se patří.

Zkrátka nepřijdou ani klienti v terénu, kterým se na druhý den rozváželo jídlo přímo do jejich osadek, či na místa kde se pravidelně zdržují.