Víkend pro ženy – „Zlatá jablka na stříbrných podnosech“

V roce 1907 byla slavnostně zahájena Mezinárodní služba ženám Armády spásy. Od té doby poskytuje škálu aktivit, které jsou založené na čtyřech základních cílech – uctívání, vzdělávání, společenství a služba.

Jednou ze služeb ženám, kterou Armáda spásy vykonává, je Víkend pro ženy. Ten probíhá již několik let a pokaždé se jedná o úžasný čas naplněný radostí a Božím slovem. Každoročně počet jeho návštěvnic roste.
„I letos budeme mít víkend pro ženy, a to první víkend v říjnu, na chatě Alexandra. Ta se nachází v Jesenickém pohoří, ve vesničce Malá Morávka. Akce se zúčastní okolo 30 žen. Mimořádnou událostí letos je, že nás v sobotu navštíví čtyři holandští důstojníci, kteří se postarají o zábavu a hry. Pro některé ženy je toto jediná dovolená za celý rok. Všichni se na tuto událost velmi těšíme,“ říká majorka Janneke Rozema, národní koordinátorka Služby ženám.

Víkend pro ženy navazuje na akci Den pro ženy a je naplánován na 1. – 3. října a jeho ústředním tématem bude „Zlatá jablka na stříbrných podnosech“. Cena víkendu bude 500,- Kč.

„Posláním mezinárodní Služby ženám je přivádět ženy k poznání Ježíše Krista, povzbudit jejich plný potenciál k ovlivnění rodiny, přátel a komunity, vybavit je pro růst v osobním porozumění a životních dovednostech, poukázat na problémy, které se dotýkají žen a jejich rodin ve světě. Zkráceně – evangelizace, společenství, služba a vzdělání,“ dodává závěrem majorka Janneke Rozema.