Výroční česko-slovenský den vojáků 2019

Více než 70 členů Armády spásy se sešlo na čtvrtý Den vojáků Armády spásy. Tématem letošního ročníku bylo: „Žít ve vítězství“ (Římanům 8, 37). Společně jsme věnovali čas uctívání a modlitbám a měli jsme tři semináře o tom, jak bojovat dobrý boj v Kristu a vítězit nad naším nepřítelem, jak bojovat vlastní bitvy v našich životech a jak můžeme pomáhat druhým bojovat dobrý boj v Kristu Ježíši, našem Pánu a Spasiteli.
Den byl ukončen bohoslužbou a naše komisařka Hannelise Tvedt zvěstovala Boží Slovo o tom, že máme být připraveni na Boží překvapení.
Byl to den, kdy jsme se mohli setkat s našimi přáteli z různých sborů a strávit čas sdílením a žehnáním si navzájem.