Vzdělávání v Armádě spásy

Vzdělávání v Armádě spásy

Představujeme Vám webové stránky, které slouží k prezentaci aktivit oddělení rozvoje a kvality. S naší činností jste se měli možnost seznámit na různých seminářích, např. Hodnocení hodnot Armády spásy, seminář GDPR.
Jedním z našich hlavních úkolů je vytvořit systém vzdělávání, který se bude vzájemně prolínat, doplňovat, a bude funkční ve všech sférách Armády spásy.
V oblasti mentoringu navazujeme na práci Petra Oroszyho.
V letošním roce jsme poprvé jako oddělení rozvoje a kvality zpracovali analýzu vzdělávání vyplývající z mentoringu, z požadavků organizačních jednotek, ale i z jiných vzdělávacích kurzů a také auditů. Zaměřujeme se na zpětnou vazbu z každé akce, moc nám to pomáhá.

V Armádě spásy probíhá vzdělávání na těchto úrovních:

 • Ústředí – např. vzdělávání účetních apod., vedoucí pracovníci na ústředí si toto organizují sami.
 • Církevní – pro důstojníky, pro členy sboru, všeobecné duchovní vzdělávání pro všechny zájemce.
 • Manažerské – vzdělávání pro manažery na všech stupních v Armádě spásy.
 • Vzdělávání pro přímou práci v sociálních službách – organizuje oddělení rozvoje a kvality.

Vzdělávání pro přímou práci v sociálních službách:

 • Mentoring – jedná se o dobře zaběhnutý systém, který vedou mentoři.
 • Vnitřní standardy sociálních služeb Armády spásy (žluté tabulky) – jednou za dva roky promýšlíme standardy pro jednotlivé služby.
 • Interní vzdělávání – nyní je zaměřeno zejména na práci s hodnotami Armády spásy a na zpětnou vazbu – kontrola a hodnocení naplňování standardu č. 15. Na podzim 2019 se rozběhne akreditované vzdělávání zaměřené na práci s osobami bez domova, 2 x 8hodin, 1 x 64 hodin.
 • Vzdělávání ze strany státní správy – jednáme s ministerstvy (MPSV, ministerstvo spravedlnosti) o vzdělávání v oblasti hmotné nouze a také finanční gramotnosti.
 • Audity kvality sociálních služeb – ty se staly nezbytnou součástí zjišťování kvality služeb nejen v jednotlivých organizačních jednotkách, ale jsou i zdrojem pro případné změny směrnic národního velitele.
 • Inspekce kvality sociálních služeb – jsou zdrojem pro zvyšování kvality v naších sociálních službách. Zde máme možnost prostřednictvím zaměstnanců a oblastních metodiků získat podklady pro rozhovor nad dosavadními směrnicemi Armády spásy.
 • GDPR – aplikaci a vzdělávání v této oblasti má na starosti oddělení rozvoje a kvality, jednou za rok organizujeme dva semináře, máme přímou linku na dotazy a odpovědi (gdpr@armadaspasy.cz).
 • Projekt Profesionalizace Armády spásy – v Armádě spásy byl ukončen velký evropský projekt, který zasahuje do širokého prostoru činnosti Armády spásy. Obsahem projektu je naplňování hodnot Armády spásy, interní kontrolní systém, včetně pravidel auditů kvality sociálních služeb, používání zpětné vazby k naší práci, hodnocení úspěšnosti apod. Výstupy tohoto projektu se snažíme propojit s praxí, k tomu by měl sloužit mimo jiné i mentoring.

Webové stránky Vzdělávání
V případě, že byste zde chtěli něco připojit, anebo na něco reagovat, prosím, čiňte tak prostřednictvím Jana Třineckého, který má v oddělení rozvoje a kvality na starost právě vzdělávání a webové stránky.

Kontakty na zaměstnance ORK

Jaroslav Vejmola, vedoucí oddělení rozvoje a kvality
Tel: 777 497 048
Email: jaroslav.vejmola@armadaspasy.cz

Marek Šanda, koordinátor vzdělávání
Tel: +420 777 497 050
Email: marek.sanda@armadaspasy.cz

Iva Folajtárová, koordinátorka projektů
Tel: 420 773 770 315
Email: iva.folajtarova@armadaspasy.cz

Jan Třinecký, metodik/analytik
Tel: 777 497 047
Email: jan.trinecky@armadaspasy.cz

Zpět na Vzdělávání