Zadluženost obyvatel České republiky je stále vyšší

Příběhy klientů Armády spásy ukazují, že má Milostivé léto smysl

Předluženost se týká velkého počtu lidí v České republice, zasahuje jednotlivce, rodiny i celou společnost. Na konci března 2022 dlužili podle České národní banky obyvatelé ČR 2,2 bilionu korun. Na konci března 2023 bylo toto číslo o téměř 15 miliard vyšší, což poukazuje na fakt, že zadlužení obyvatel stále roste. Armáda spásy proto pořádá 31. května 2023 národní konferenci na téma Milostivé léto, a co dál.

Milostivé léto je oddlužovací akce vyhlášená státem, která umožňuje zbavit se vysokých exekučních poplatků, sankcí a úroků, které navýšily původní dluh, což lidem komplikuje jeho splácení.

„Zadlužení se našich klientů týká velmi často a dluhy ovlivňují jejich život ve všech směrech. V roce 2022 jsme na našich azylových domech poskytovali pomoc v oblasti řešení dluhů ve 194 případech. V rámci Milostivého léta jsme v Armádě spásy pomohli zbavit se dluhů zhruba 70 lidem,“ říká Jan Třinecký, metodik Armády spásy.

„V Armádě spásy počítáme až na výjimky mezi chudé naprosto všechny klienty. Co se týká dluhů, patří právě lidé s nižšími příjmy mezi nejohroženější skupiny obyvatel. Přitom není nic, co by člověka demotivovalo více, než jsou právě dluhy. Ty totiž člověku často říkají, že nic nemá smysl a nemá cenu se snažit,“ doplňuje Jan František Krupa, národní ředitel sociálních služeb Armády spásy.

Akce Milostivé léto proběhla v České republice již dvakrát a například v Brně pracuje Armáda s klienty, u kterých je reálná možnost řešení dluhové situace, za právní asistence praktikující advokátky.

„Každá má spolupráce s klientem, kterého se mnou propojí klíčový sociální pracovník, vždy začíná tak, že nejprve zjišťuji veškeré exekuce vedené proti klientovi, včetně informací, kdo je oprávněným z exekuce, jaká částka je v exekuci vymáhána a jaké jsou náklady exekuce. Konečný výstup o situaci konkrétního klienta je předáván jak klientovi, tak jeho klíčovému sociálnímu pracovníkovi. Společně pak hledáme možnost řešení, a to na míru jednotlivému klientovi,“ popisuje advokátka Kateřina Krejčí a dodává: „Na obě akce Milostivého léta jsme tak byli docela dobře připraveni, neboť jsme měli zmapovanou situaci jednotlivých klientů stran zahájených exekučních řízení.“

Díky tomuto postupu získali sociální pracovníci před zahájením obou akcí Milostivého léta seznam klientů a exekucí, u kterých by využití akce připadalo v úvahu. Sociální pracovníci tak měli možnost s klienty probrat jejich možnosti.

Armáda spásy spolupracuje i s Kanceláří veřejného ochránce práv. Právě na ombudsmana se obrací řada lidí v nepříznivé životní situaci a žádá jej o radu či pomoc. Na https://www.ochrance.cz/letaky/ vysvětluje ombudsman v informačních letácích, které jsou psané tak, aby jim rozuměli i právní laici, jak mohou lidé řešit nejběžnější situace.

„V oblasti exekucí vedených soudním exekutorem má ombudsman velmi omezené možnosti. Lidem proto především vysvětluje, co pro ně exekuce znamená, a radí, co mohou sami udělat. V případě, že exekuci vede úřad, může ombudsman jeho postup prověřit poté, co se dlužník sám nedomohl u úřadu nápravy,“ vysvětluje právnička Radka Malinová.

Dlužníci se z řady informačních letáků mohou dozvědět, jak lze žádat úřad o splátkový kalendář, soud o oddlužení nebo například, jaké dávky stát poskytuje lidem v nepříznivé životní situaci, a jak o ně lze žádat.

Ombudsman má dále snahu rozšířit původní Milostivá léta i na další dlužníky.

„Ombudsman se dlouhodobě snaží o narovnání podmínek pro různé skupiny dlužníků. Milostivé léto I a II umožnilo lidem zbavit se dluhů vůči úřadům a dalším institucím vymáhaných soudními exekutory. Splní-li dlužníci stanovené podmínky, mají nárok na odpuštění příslušenství dluhu, tedy například úroku z prodlení nebo penále. Dlužníci, u kterých exekuci provádí úřad sám, či kteří dokonce dobrovolně svůj dluh splácí, tuto možnost dosud neměli. Takové nastavení podmínek považuje ombudsman od počátku za nespravedlivé a na tuto skutečnost upozorňuje,“ doplňuje Radka Malinová.

Jak pomoci zadluženému obyvatelstvu, lidem bez domova a osobám ohroženým ztrátou bydlení, budou řešit odborníci na národní konferenci Armády spásy a mimo jiné si budou pokládat otázku, zda existuje cesta ven. Více informací o konferenci: https://armadaspasy.cz/konference/.

Příběh klienta

„Možnost Milostivého léta jsem vnímala jako skvělou nabídku pro klienty, jak řešit dluhovou situaci,“ začíná vyprávět Barbora Smolíková, sociální pracovnice z Centra sociálních služeb Staňkova Armády spásy v Brně a pokračuje: „Tato akce totiž nabízí motivaci a příležitost splácet pohledávky a umožňuje tak našim klientům se posouvat ve svých nelehkých životech zase o něco dál.“

Jakmile tedy měla možnost, požádala se svým klientem, panem L., o Milostivé léto. Díky spolupráci s advokátkou zjistila, na které pohledávky klienta se Milostivé léto vztahuje a jaké jsou výše daných pohledávek.

„Pan L. konečně viděl šanci v bezvýchodné situaci svých několikatisícových dluhů. Sám si byl vědom toho, že Milostivé léto mu nesplatí veškeré dluhy, avšak každý splacený dluh bral jako výhru,“ popisuje Barbora Smolíková.

Společně s klientem probírala, na jaké pohledávky bude Milostivé léto uplatňovat a domluvili se na pohledávkách vůči Dopravnímu podniku města Brna, kde dluh činil 25 377 Kč. Celá tato částka byla v rámci Milostivého léta uhrazena a pan L. je nyní vůči DPMB bez dluhů. Dále mu bylo za rok 2022 zastaveno 13 exekucí, které činily 300 351 Kč.

„Tato „výhra“, jak to sám nazýval, ho posunuje blíže k osamostatnění se. Nyní může žádat o obecní byty v brněnských městských částech, u nichž několik z nich vyžaduje bezdlužnost právě vůči Dopravnímu podniku Brno. Pan L. ví, že tím jeho cesta nekončí, avšak vnímá tuto příležitost jako motivaci splácet i ostatní dluhy a zaměřit se na zlepšení své nepříznivé sociální situace. Po dlouhé době si našel práci, a to i přes jeho špatné psychické zdraví. Zařídil si splátkové kalendáře u dalších institucí, u kterých má další dluhy a z výplaty je měsíčně splácí. Možnost uhradit část svých dluhů dodala panu L. druhý dech a po dlouhé době vidí svoji situaci pozitivněji,“ uzavírá příběh Barbora Smolíková.


tisková zpráva