Konference

Konference

8. Národní konference Armády spásy na téma Lidé bez domova s psychiatrickým onemocněním

Datum: středa 26. května 2021
Místo: ON-LINE


Řečníci:

  • MUDr. Michal Raszka, Ph.D., psychoterapeut, psychiatr,
  • RNDr. et PhDr. Ivo Müller, Ph.D., datový analytik Armády spásy,
  • PhDr. Pavel Kliment, Ph.D., psycholog, lektor a odborný asistent,
  • Mgr. Magdaléna Králová, Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz,
  • Václav Fiala, DiS., Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava-Kunčičky,
  • Antonín Plachý, Armáda spásy, Oddělení rozvoje a kvality,
  • MUDr. Andrea Pekárková, lékařka Armády spásy.

Záštitu nad konferencí převzala ministryně práce a sociálních věcí Dipl – Pol. Jana Maláčová, MSc.


Účast je bezplatná!

Přihlásit se můžete: zde


Program konference:

Moderátoři: Bc. Tomáš Surovka – ředitel Armády spásy v Moravskoslezském kraji, Bc. Alena Válková – oblastní manažer komunikace Armády spásy

9:00 – 9:10 Zahájení a úvodní slovo – Jan František Krupa – národní ředitel sociálních služeb Armády spásy, Dipl – Pol. Jana Maláčová, MSc. – ministryně práce a sociálních věcí, Mgr. Ivo Slavotínek – náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro sociální věci a záležitosti seniorů
Jiří Navrátil, MBA – náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast

9:10 – 9:50 DEMENCE Z POHLEDU PSYCHIATRA – MUDr. Michal Raszka, Ph.D. – psychoterapeut, psychiatr

9:50 – 10:10 SEZNÁMENÍ S DOMOVEM PŘÍSTAV – Václav Fiala, DiS. – Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava-Kunčičky

10:10 – 10:25 přestávka

10:25 – 11:05 MOTIVAČNÍ ROZHOVORY – CO TO JE A V ČEM JSOU UŽITEČNÉ – MUDr. Michal Raszka, Ph.D. – psychoterapeut, psychiatr

1:05 – 11:45 MOŽNOSTI A VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V OBLASTI POTŘEB UŽIVATELŮ V PŘÍSTAVECH ARMÁDY SPÁSY – RNDr. et PhDr. Ivo Müller, Ph.D. – datový analytik Armády spásy 

11:45 – 12:45 přestávka

12:45 – 13:25 HLEDÁNÍ VHODNÉHO PŘÍSTUPU – PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. – psycholog, lektor a odborný asistent

13:25 – 13:45 VÝSTUPY ZE SPECIÁLNÍCH AUDITŮ ZAMĚŘENÝCH NA DZR – Antonín Plachý, Armáda spásy, Oddělení rozvoje a kvality

13:45 – 14:00 přestávka

14:00 – 14:30 PŘEDSTAVENÍ DOMOVA SLUNOVRAT – Mgr. Magdaléna Králová, Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz

14:30 – 14:50 JE BEZDOMOVECTVÍ DIAGNÓZA? – MUDr. Andrea Pekárková – terénní lékařka Armády spásy

14:50 – 15:00 zakončení – Frank Gjeruldsen, pplk., národní velitel 

Změna programu vyhrazena.


Ke stažení:

 

 

 

 


Archiv minulých konferencí

Zpět na Vzdělávání