Konference

Konference

6. národní konference Armády spásy – Spirituální rozměr péče v pomáhajících profesích

29. 5. 2019, Praha – Emauzský klášter (Vyšehradská 49/320, Praha 2)


Program konference:

8:30 – 9:00 Registrace
Moderátor konference: Antonín Plachý, vedoucí oddělení rozvoje a kvality Armády spásy

9:00 – 09:30 Zahájení a úvodní slovo
Jan František Krupa – národní ředitel sociálních služeb Armády spásy
Mgr. Jan Vrbický – vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb MPSV

9:30 – 10:10 „Co s Bohem ve věznici?“ – Mgr. Aleš Jaluška
Výpověď faráře Církve československé husitské, vězeňského kaplana s dlouholetými zkušenostmi s prací ve Valdické věznici.

10:10 – 10:30 Přestávka

10:30 – 11:10 „Hle vidím na hoře město ležící.“ – Mons. Josef Suchár
Římskokatolický kněz, zakladatel sdružení Neratov, bývalý dlouhodobý pracovník diecéze Charity Hradec Králové.

11:10 – 11:20
Mgr. Milena Johnová – krátký příspěvek radní a zastupitelky Hlavního města Prahy.

11:20 – 12:00 „Sedm lidských ctností v praxi“- Žaneta Klečková
Zdravotní a dětská sestra v hospici Ondrášek.

12:00 – 13:00 Přestávka na oběd

13:00 – 13:50 “ Spiritualita a sociální práce.“ – major Paolo Longo, Armáda spásy v Itálii
Každá lidská bytost má svou duchovní rovinu. Lidé mají své touhy a očekávání, které lze naplnit, pouze pokud je jejich duchovní rozměr brán vážně.

13:50 – 14:40 „Spirituální rozměr v bojové misi.“ – nadpor. Petr Kotásek
Příslušník Armády České republiky s bohatými zkušenostmi ze zahraničních misí.

14:40 – 15:00
Major Přemysl Kramerius, národní ředitel pro administrativu a komunikaci pro ČR a SK, Armáda spásy.

15:00 – 15:10
Slovo na závěr – major Henk van Hattem, Armáda spásy.


Konferenční poplatek, ve kterém je zahrnuto občerstvení včetně oběda, činí: studenti 100 Kč, zaměstnanci Armády spásy 400 Kč, ostatní 800 Kč.

Konference se koná pod záštitou MPSV a hlavního města Prahy.


Ke stažení:


Archiv minulých konferencí

Zpět na Vzdělávání