Konference

Konference

6. národní konference Armády spásy – Spirituální rozměr péče v pomáhajících profesích

29. 5. 2019, Praha – Emauzský klášter (Vyšehradská 49/320, Praha 2)


Program:

8:30 – 9:00
Registrace

9:00 – 9:10
Zahájení a úvodní slovo
Moderátor: Antonín Plachý, vedoucí oddělení rozvoje a kvality v Armádě spásy

9:10 – 10:00
Jan František Krupa – národní ředitel sociálních služeb v Armádě spásy
Mgr. Milena Johnová – radní a zastupitelka Hlavního města Prahy
Mgr. Jan Vrbický – vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb na MPSV

10:00 – 10:40
Mgr. Aleš Jaluška – „Co s Bohem ve věznici?“. Výpověď faráře Církve československé husitské, vězeňského kaplana s dlouholetými zkušenostmi s prací ve Valdické věznici.

10:40 – 11:20
Mons. Josef Suchár – „Hle vidím na hoře město ležící“. Římskokatolický kněz, zakladatel sdružení Neratov, bývalý dlouholetý pracovník diecéze Charity Hradec Králové.

11:20 – 12:00
Žaneta Klečková – „Sedm lidských ctností v praxi“. Zdravotní a dětská sestra v hospici Ondrášek.

12:00 – 13:00
Přestávka na oběd

13:00 – 13:50
Paolo Lungo, mjr., Armáda spásy v Itálii – “ Spiritualita a sociální práce“. Každá lidská bytost má svou duchovní rovinu. Lidé mají své touhy a očekávání, které lze naplnit, pouze pokud je jejich duchovní rozměr brán vážně.

13:50 – 14:40
nadpor. Petr Kotásek – „Spirituální rozměr v bojové misi“, příslušník Armády České republiky, s bohatými zkušenostmi ze zahraničních misí.

14:40 – 15:00
Frank Gjeruldsen, pplk., národní velitel Armády spásy – závěrečné slovo


Konferenční poplatek, ve kterém je zahrnuto občerstvení včetně oběda, činí: studenti 100 Kč, zaměstnanci Armády spásy 400 Kč, ostatní 800 Kč.

Konference se koná pod záštitou MPSV a hlavního města Prahy.


Přihlásit se můžete do 9. 5. 2019 v elektronickém formuláři zde.


Ke stažení:

Zpět na Vzdělávání