Konference

Konference

Vážené kolegyně a vážení kolegové, přátelé Armády spásy!

Dovolujeme si Vás pozvat na 10. národní konferenci Armády spásy, plánovanou na 31. května 2023, v Brně.
Pro letošní rok jsme zvolili téma: Milostivé léto, a co dál.
Předluženost se týká velkého počtu lidí kolem nás, zasahuje jednotlivce, rodiny, i celou společnost. Jaké jsou důsledky? Jak pomoct osobám bez domova, a osobám ohroženým ztrátou bydlení? Existuje cesta ven?


Program:

Moderátoři:
Mgr. Ilona Bužková – manažerka FR, PR a projektů, Armáda spásy
Bc. David Jersák – oblastní ředitel sociálních služeb Střední Morava, Armáda spásy

9:00 – 9:30 Zahájení a úvodní slovo
Jan František Krupa – národní ředitel sociálních služeb, Armáda spásy
JUDr. Markéta Vaňková – primátorka města Brna
Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová – vrchní ředitelka sekce rodinné politiky a sociálních služeb, MPSV ČR

9:30 – 10:15 Blok 1
MOTIVACE K TVORBĚ ZÁKONA O MILOSTIVÉM LÉTU
Mgr. Marek Výborný – poslanec parlamentu České republiky

10:15 – 10:30 přestávka

10:30 – 12:00 Blok 2
CHUDOBA, ZADLUŽENÍ, CESTA VEN
Mgr. et Mgr. Daniel Prokop, Ph.D. – sociolog a zakladatel PAQ Research

RIZIKA NEŘEŠENÝCH DLUHŮ A CHUDOBY PRO CELOU SPOLEČNOST
Daniel Hůle – vedoucí programu Dluhové poradenství, Člověk v tísni

12:00 – 13:00 přestávka

13:00 – 15:00 Blok 3
ŘEŠENÍ DLUHŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ARMÁDY SPÁSY
Mgr. Kateřina Krejčí – advokátka

OMBUDSMAN A OCHRANA PRÁV DLUŽNÍKŮ
Mgr. Ing. Radka Malinová – právnička odboru justice, migrace a financí, Kancelář veřejného ochránce práv

ZKUŠENOSTI SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ARMÁDY SPÁSY S ŘEŠENÍM DLUHŮ PROSTŘEDNICTVÍM INSTITUTU MILOSTIVÉHO LÉTA
VYUŽITÍ MILOSTIVÉHO LÉTA V ARMÁDĚ SPÁSY (VÝSLEDKY VÝZKUMU)
PhDr. RNDr. Ivo Müller, Ph.D. – analytik, Armáda spásy

ZÁVĚREČNÉ SLOVO NÁRODNÍHO VELITELE ARMÁDY SPÁSY
mjr. Richard Wilfred Erick De Vree


Prezentace z konference:


 

Aktuální informace ke konferenci můžete sledovat také ve facebookové události.

Záštitu nad konferencí převzal ministr práce a sociálních věcí Ing. Marian Jurečka a primátorka města Brna JUDr. Markéta Vaňková.


Ke stažení:


Archiv minulých konferencí

 

zpět na Vzdělávání