Kdo jsme

Vítejte na stránce Armády spásy v České republice.

V rámci mezinárodní struktury je Armáda spásy v ČR součástí Území Nizozemska, České republiky a Slovenska.

Národní ústředí sídlí v Praze a je řízeno národním velitelem pro Českou republiku. V současné době tuto pozici zastává podplukovník Frank Gjeruldsen. Národní ústředí řídí činnost AS v celé České republice, zajišťuje kontakty s úřady a institucemi na národní úrovni a zprostředkovává spojení s mezinárodní Armádou spásy.

Armáda spásy byla založena roku 1865 Williamem Boothem. V současné době tato křesťanská organizace působí ve více než 130 zemích světa. V Československu zahájila Armáda spásy práci roku 1919, ale v roce 1950 byla její činnost komunistickým režimem násilně ukončena.
K obnovení práce došlo v roce 1990, kdy se Armáda spásy v ČR zaregistrovala jako občanské sdružení. Více k historii Armády spásy najdete na stránce Příběh Armády spásy.

Mezinárodní poslání Armády spásy

Armáda spásy, mezinárodní hnutí, je evangelikální součástí všeobecné křesťanské církve. Její poslání je založeno na Bibli. Její služba je motivována Boží láskou. Jejím posláním je kázat evangelium o Ježíši Kristu, a v Jeho jménu naplňovat potřeby lidí bez diskriminace.

Poslání Armády spásy v České republice, z.s.

Posláním služeb Armády spásy je naplňovat sociální, zdravotní a duchovní potřeby lidí, kteří zažívají ohrožení, osamělost, nemoc, zdravotní postižení, sociální vyloučení a jsou jinak potřební.

Motto Armády spásy:

„Polévka, mýdlo, spasení“.

Hodnoty Armády spásy

Víra

 • věříme, že každý člověk je Božím stvořením.

Naděje

 • po vzoru Ježíše Krista nabízíme naději každému, ať je v jakékoli situaci.

Láska

 • ztělesňujeme Boží lásku, oslovujeme ostatní lidi a zajímáme se o ně.

Respekt

 • respektujeme důstojnost všech lidí;
 • respektujeme kořeny a historii Armády spásy;
 • respektujeme své kolegy a snažíme se vytvářet pracovní prostředí, které podporuje naše poslání.

Poctivost

 • chceme být čestní;
 • chceme být důvěryhodní;
 • při posilování našich systémů a postupů (vedení, řízení, financování, majetkové a personální záležitosti) jsme odpovědní Bohu a sobě navzájem;
 • používáme transparentní metody a postupy.

Jednota

 • jsme odhodláni pracovat společně jako jedna Armáda;
 • povzbuzujeme a podporujeme se v konkrétních úkolech.

Srdce Bohu, ruce lidem

Známý slogan Armády spásy výborně vystihuje naši podstatu. Jsme tu pro ty, kteří potřebují pomoc. Pro ty, kdo se ocitli bez střechy nad hlavou, stejně jako pro osamělé a hledající. A naše motivace? Tu čerpáme z naší křesťanské víry.

Pobočky Armády spásy v České Republice 

(mapku lze kliknutím zvětšit):

CzechRepublic_today_final

Armáda spásy na Slovensku

Jednání o působení Armády spásy na Slovensku byla zahájena krátce po obnovení činnosti v Československu v roce 1990. Rozdělením republiky v roce 1993 však vznikl nový stát a k otevření práce na Slovensku tak tehdy nedošlo.

Možnost začít práci mezi osobami bez přístřeší v Bratislavě začala česká AS ve spolupráci se slovenskými křesťany mapovat v roce 2012 a po postupném navazování kontaktů byla Armáda spásy na Slovensku zaregistrována jako občanské sdružení v roce 2014. Slovensko se tak stalo 127. zemí, ve které celosvětová Armáda spásy působí. K oficiálnímu uznání došlo v září 2015, kdy byly při slavnostním shromáždění předány nové vlajky Armádě spásy na Slovensku a již existujícím sborům v Bratislavě, Galantě a Plaveckém Štvrtku.

AS na Slovensku je stejně jako AS v ČR součástí Území Nizozemska, České republiky a Slovenska a organizačně spadá pod velení AS v ČR.

Stránky Armády spásy na Slovensku

Současné působení Armády spásy na Slovensku (mapku lze kliknutím zvětšit):

Print