Dům pro matky s dětmi – Havířov

Dům pro matky s dětmi - Havířov

Poslání

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) je bezplatně poskytovat dětem ve věku od 6 do 15 let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, nebo jsou ohroženy rizikovým způsobem života, pomoc, radu a podporu při osobních, rodinných nebo školních problémech a nabízet bezpečné místo pro trávení volného času (vyrábění, hraní her, tanec a zpěv, počítač, výlety,…).

 

OKRUH OPRÁVNĚNÝCH OSOB

Oprávněný okruh zájemců o službu je definován věkem, problematikou a místem.

Navštěvovat naše NZDM mohou děti a mládež:

 • Ve věku od 6 do 15 let.
 • Nacházející se v nepříznivé sociální situaci nebo jsou ohroženy rizikovým způsobem trávení volného času.
 • Které bydlí nebo se ve svém volném čase pravidelně pohybují na území vyloučené lokality Havířov – Šumbark.

Obtížnou životní situaci definujeme v těchto oblastech:

 • Škola (špatný prospěch, konflikty s učiteli, konflikty se spolužáky, přechod na jinou školu, reparáty, volba budoucího povolání,…).
 • Rodina (hádky, rozvod, nepochopení, násilí, špatná finanční situace, stěhování, vyčlenění,…).
 • Vztahy (vrstevnické vztahy – osamělost, nepřijetí, konflikty, partnerské – láska, nevěra. Promiskuita, těhotenství, potrat, sexuální orientace).
 • Užívání návykových látek (experimentování s drogami, neznámé drogy, důsledky jednání pod vlivem, finanční situace,…).
 • Společnost (vyčlenění z majoritní společnosti, předsudky, dodržování společenských norem, problémy s institucemi, intervence kurátora, umístění do ústavní péče, útěky,…).
 • Vztah k sobě samému (sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, deprese, hledání identity, sebevražedné pokusy,…).

 

 

CÍL SLUŽBY

Cílem NZDM je snižovat rizika spojená s dětstvím a dospíváním související se způsobem života. Tohoto cíle dosahujeme:

 • Vytvářením bezpečného a motivujícího prostředí pro trávení volného času.
 • Vytvářením podmínek pro přípravu do školy.
 • Rozvíjením schopností a nadání dětí.
 • Poskytováním podpory dětem nacházejících se v obtížné životní situaci.
 • Vedením dětí k zodpovědnosti za své chování.
 • Informováním dětí o svých právech a povinnostech.

 

ZÁSADY

 • Možnost zůstat v ANONYMITĚ, to znamená, že nám dítě nemusí říkat své jméno, bydliště, školu. Výjimkou jsou případy, ve kterých je vyžadována přihláška a souhlas zákonných zástupců.
 • ZÁSADA BEZPLATNOSTI, všechny služby jsou poskytovány bezplatně.
 • ZÁSADY DOBROVOLNOSTI, všechny děti mohou do NZDM kdykoliv přijít a odejít (v rámci provozní doby NZDM).
 • ZÁSADA NEZNEUŽITÍ, tj. není dovoleno využívat volný čas a důvěry dětí ve svůj osobní prospěch.
 • ZÁSADA NEUPŘEDNOSTŇOVÁNÍ DĚTÍ z hlediska školního prospěchu, rodinného zázemí, pravidelnosti docházky do NZDM, etnické či náboženské příslušnosti.
 • ZÁSADA DISKRÉTNOSTI, tj. důvěrné informace, které nám dítě sdělí, dalším osobám nesdělujeme, mimo ohlašovací povinnost.
 • TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE mezi pracovníky a dobrovolníky NZDM.
 • KŘESŤANSKÝ PŘÍSTUP (věrohodnost, odpuštění, nabídka v života v Kristu).

 

Kontakty:

Adresa:
Armáda spásy
Dům pro matky s dětmi
Dvořákova 21/235
736 01 Havířov-Město

Recepce – nepřetržitě v provozu: T 773 770 150

Vedoucí sociálních pracovníků: Iveta Čajková, DiS.

Tel: 773 770 151

E.mail:  iveta_cajkova@armadaspasy.cz

 

Sociální pracovník: Bc. Danuše Tesarczyková, DiS.

Tel: 773 770 152

E-mail: danuse.tesarczykova@armadaspasy.cz

 

Vedoucí pracovníků v sociálních službách: Lucie Gembická, DiS.

T el: 773 770 153

E-mail: lucie_gembicka@armadaspasy.cz

 

Hospodář: Jarmila Siwková

Tel: 773 770 154

E-mail: jarmila.siwkova@armadaspasy.cz

 

Účetní: Emília Oravcová

Tel: 773 770 149

 

Ke stažení:

Domovní řád pro azylový dům

Domovní řád pro byty v režimu azylového domu

Ceník

Posudek lékaře

Žádost zájemkyně o ubytování

Veřejný závazek

logolinka-projektu-pssp-2_horizontalni-barevna

 

Zpět na pobočku Havířov