Dům pro matky s dětmi – Havířov

Dům pro matky s dětmi - Havířov

Dvoustupňová pobytová služba 

 1. stupeň – pobytová služba v Domě pro matky s dětmi (18 pokojů)
 2. stupeň – pobytová služba v bytech v režimu azylového domu (5 bytů) Celková kapacita: 60 lůžek

Poslání 

Dům pro matky s dětmi v Havířově umožňuje využití pobytové služby na přechodnou dobu zletilým těhotným ženám, matkám nebo zákonným zástupcům s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Cíl

Cílem Domu pro matky s dětmi je poskytnutí aktuální pomoci uživatelům a posilování jejich začlenění do společnosti prostřednictvím těchto kroků:

 • poskytnutí bydlení na přechodnou dobu
 • poskytnutí materiální pomoci v případě nutnosti (ošacení, hygiena, krizové potraviny)
 • pomoc s řešením stabilního bydlení
 • hospodaření s finančními prostředky
 • hledání práce
 • podpora základních rodičovských kompetencí

 Cílová skupina

Zletilé těhotné ženy, matky nebo zákonní zástupci s dětmi do 18 let nebo 26 let v případě soustavné přípravy na budoucí povolání, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení z různých důvodů.

Služba není poskytována osobám

 • žádajícím o sociální službu, která není službou poskytována
 • v případě nedostatečné kapacity k poskytnutí služby
 • které mají zdravotní stav vyžadující umístění v odborném zařízení
 • jejichž akutní infekční onemocnění by ohrozilo další osoby
 • které by z důvodu duševní poruchy narušovaly závažným způsobem kolektivní soužití
 • jimž bylo ukončeno poskytování služby v Domě pro matky s dětmi v době kratší než 6 měsíců z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Služba nabízí

a) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – v praxi azylového domu se jedná o podporu:

s vyřízením dokladů  s vyřízením sociálních dávek  s vyřízením různých typů důchodů  při komunikaci s úřady a dalšími organizacemi při hledání zaměstnání a bydlení  kontaktu s rodinou a přirozeným prostředím při vyplňování různých tiskopisů kontaktu na lékařskou péči kontaktu na další služby

při plnění závazků a povinností vůči jiným osobám a institucím možnost nácviku jednání (např. před pracovním pohovorem, setkáním s rodinným příslušníkem aj.) při zvyšování rodičovských kompetencí při docházce do školských zařízení při vedení domácnosti

b) poskytnutí ubytování včetně zajištění: výměny ložního prádla možnosti celkové hygieny podmínek pro úklid, možnosti praní, sušení a žehlení osobního prádla dle ceníku

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: zajištění podmínek pro přípravu stravy – každý uživatel má svou kuchyňskou linku

d) sociální práce: základní sociální poradenství sociální poradenství, které je zaměřeno na potřeby osob bez domova a řešení jejich nepříznivé situace individuální práce s uživatelem možnost komunitně/skupinové práce.

e) duchovní dobrovolné programy: ve spolupráci s kaplanem Armády spásy

f) možnost pracovních programů: veřejně prospěšné práce obecně prospěšné práce

g) možnost aktivizačních programů: volnočasové aktivity zprostředkování vzdělávacích aktivit

h) dobrovolnictví: volnočasové aktivity

Zásady poskytované služby

 • individuální přístup k uživateli
 • podpora aktivního přístupu uživatele k řešení své situace
 • odbornost a týmová spolupráce
 • služba je poskytována na křesťanských zásadách

Kontakty:

Adresa:
Armáda spásy
Dům pro matky s dětmi
Dvořákova 21/235
736 01 Havířov-Město

Recepce – nepřetržitě v provozu: T 773 770 150

Vedoucí sociálních pracovníků: Iveta Čajková, DiS.

Tel: 773 770 151

E.mail:  iveta_cajkova@armadaspasy.cz

 

Sociální pracovník: Bc. Danuše Tesarczyková, DiS.

Tel: 773 770 152

E-mail: danuse.tesarczykova@armadaspasy.cz

 

Vedoucí pracovníků v sociálních službách: Lucie Gembická, DiS.

T el: 773 770 153

E-mail: lucie_gembicka@armadaspasy.cz

 

Hospodář: Jarmila Siwková

Tel: 773 770 154

E-mail: jarmila.siwkova@armadaspasy.cz

 

Účetní: Emília Oravcová

Tel: 773 770 149

 

Ke stažení:

Domovní řád pro azylový dům

Domovní řád pro byty v režimu azylového domu

Ceník

Posudek lékaře

Žádost zájemkyně o ubytování

Veřejný závazek

 

na projekt je poskytována finanční podpora EU

logolinka-projektu-pssp-2_horizontalni-barevna

 

Zpět na pobočku Havířov