Armáda spásy ve světě

Armáda spásy ve světě

Práce Armády spásy ve více než 130 zemích světa je koordinována Mezinárodním ústředím, které sídlí v Londýně.

Stránky Mezinárodního ústředí (v angličtině)

Nejvyšším představitelem celosvětové Armády spásy je generál volený nejvyšší radou složenou z komisařů. Od roku 2018 je v této funkci generál Brian Peddle.

Řízení práce je rozděleno do pěti geografických zón:

  • Afrika
  • Severní a Jižní Amerika, Karibská oblast
  • Evropa
  • Jižní Asie
  • Jižní Pacifik a Východní Asie

Struktura se dále dělí na tzv. území, která v některých případech odpovídají území jednoho státu, v některých případech pak pouze části konkrétní země (např. Spojené státy se v rámci AS dělí na čtyři „území“) nebo naopak spojují několik zemí, které organizačně spolupracují.

Armáda spásy v České republice se od obnovení činnosti v roce 1900 stala součástí Území Nizozemska a České republiky. Když byla v roce 2015 oficiálně zahájena práce Armády spásy také na Slovensku, bylo toto území rozšířeno o Slovenskou republiku a jeho název změněn na Území Nizozemska, České republiky a Slovenska.

Stránky nizozemské Armády spásy (pouze v nizozemštině)

Stránky Armády spásy na Slovensku