Senioři

Senioři

Cílem Armády spásy je pomáhat lidem, kteří jsou z různých důvodů ohroženi sociálním vyloučením, tedy odsunutím na okraj (a někdy až za okraj) běžné společnosti. Osoby pokročilého věku mezi tyto zranitelné skupiny bezpochyby patří.

Pomoc Armády spásy seniorům lze rozdělit do dvou kategorií:

1) Práce se seniory, kteří žijí ve svém přirozeném prostředí

Těmto seniorům poskytujeme registrovanou sociální službu „Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením“. Uživatelé mohou využít ambulantní nebo terénní formu služby. Cílem těchto služeb je poskytovat pomoc a podporu tam, kde již psychické nebo fyzické síly člověku ve stáří, nemoci nebo obtížné sociální situaci nedostačují. Služba se zaměřuje na seniory osamělé, s psychickými a zdravotními obtížemi. Senioři tak mohou s pomocí a podporou žít běžným způsobem života ve své domácnosti, aniž by se snížila kvalita jejich života nebo byli předčasně umístěni do pobytového zařízení (např. domovy pro seniory).

V některých městech jsou v rámci našich sborů a komunitních center poskytovány doplňkové aktivity pro seniory, které nejsou sociální službou – jedná se především o volnočasové a zájmové aktivity pro seniory, neformální posezení u kávy, pěvecké soubory, výlety, kulturní a vzdělávací akce, apod. Důležitou součástí je poskytování teplých obědů za zvýhodněnou cenu.

 

2) Práce s osobami bez domova v seniorském věku

Jedná se o speciální typ pobytové služby – domov se zvláštním režimem. Armáda spásy tuto službu provozuje pod názvem „Domov Přístav„. Je určena osobám bez domova, kterým se často i vzhledem k rizikovému způsobu života zhoršil zdravotní stav natolik, že již nemohou využívat klasických službě azylových domů. Ve spolupráci s obcemi a kraji poskytujeme službu domovů se zvláštním režimem Přístav lidem, kteří jsou různě závislí na pomoci jiných. Jedná se o muže i ženy, pro které je tato náročná a odborná služba často jediným prostorem, kde mohou v důstojných podmínkách prožít mnohdy i závěr života. Služba není omezena na osoby v seniorském věku, ale je poskytována také osobám starším 26 let, mobilním i imobilním, které mají sníženou fyzickou nebo psychickou soběstačnost.