Duchovní poradenství

Duchovní poradenství

Důstojníci Armády spásy jsou absolventy biblického a teologického studia a jsou ordinovanými duchovními církve. K jejich poslání proto patří kázání a vyučování Božího slova, stejně jako péče o svěřené společenství věřících (sbor). Vedou nedělní bohoslužby, biblické hodiny, modlitební nebo jiná setkání různých skupin v rámci sboru, navštěvují nemocné a staré členy církve apod.

Vedle péče o sbor věřících jako celek jsou připraveni poskytnout duchovní radu / poradenství / modlitbu také jednotlivcům v prostředí důvěrného rozhovoru – samozřejmostí je zachování mlčenlivosti o sdělených důvěrných informacích (zpovědní tajemství).

Hledáte-li duchovní radu či pomoc, obraťte se na sborového důstojníka v nejbližším sboru Armády spásy.