Základní údaje

Armáda spásy v České republice, z.s.

sídlo: Petržílkova 2565/23, 158 00  Praha 5

IČ 40613411

ID datové schránky: iacap5u

právní forma: spolek

statutární zástupce: mjr. Richard Wilfred Erick De Vree 

datum registrace: 17. 5. 1990

Armáda spásy – církev

sídlo: Petržílkova 2565/23, 158 00  Praha 5

IČ 02144034

ID datové schránky: 9za78et

právní forma: církevní organizace

statutární zástupce: mjr. Richard Wilfred Erick De Vree 

datum registrace: 25. 9. 2013


Kontakt na ústředí

(společný pro obě registrované organizace):

Tel.: +420 251 106 424
E: ustredi@armadaspasy.cz


Základní dokumenty

Stanovy Armády spásy v ČR, z.s.

Etický kodex