Hnízdo – začleňování mladistvých z Ukrajiny

Hnízdo – začleňování mladistvých z Ukrajiny

Realizátor projektu: Armáda spásy v České republice, z. s., Centrum sociálních služeb Karla Larssona

Název projektu: HNÍZDO – začleňování mladistvých z Ukrajiny v Praze

Registrační číslo: CZ.03.02.01/00/22_099/0000751

Podpořeno z výzvy č. 099 operačního programu Zaměstnanost plus – Služby na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny

Kontaktní osoby:

Zodpovědnost za přímou práci s cílovou skupinou:
Jan Desenský, DiS., ředitel CSS Karla Larssona, e-mail: jan.desensky@armadaspasy.cz, mobil: +420 777 497 200
Bc. Dominik Ertner, DiS., koordinátor projektu, e-mail: dominik.ertner@armadaspasy.cz, mobil: +420 773 770 436
Mgr. Johana Růžková, vedoucí přímé práce, e-mail: johana.ruzkova@armadaspasy.cz, mobil: +420 776 716 077
Alina Sivak, DiS., vedoucí přímé péče, e-mail: alina.sivak@armadaspasy.cz, mobil: +420 775 880 193

Zodpovědnost za administraci projektu:
Mgr. Ivana Kuhnová, MBA, koordinátorka projektů, e-mail: ivana.kuhnova@armadaspasy.cz, mobil: +420 734 852 245
Ing. Hana Tichá, finanční manažerka projektu a účetní, e-mail: hana.ticha@armadaspasy.cz, mobil: +420 734 852 244

Informace k projektu

Rozpočet projektu: 9 982 560,00 Kč (výše dotace 100 %)

Termín realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024

Cílem projektu je postupná a bezpečná integrace minimálně 30 mladistvých bez doprovodu do české společnosti a poskytnutí základních informací a poradenství 100 mladistvým z cílové skupiny. Aktivity projektu jsou zaměřené na adaptaci, začleňování a sociokulturní orientaci cílové skupiny v ČR a prevenci rozvoje sociálně patologických jevů skrze online poradenství. Cílovou skupinou jsou osoby ve věku 15-20 let z Ukrajiny přicházející v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na jejich území.

Aktivity projektu:

  1. HNÍZDO
  2. Online terén a základní poradenství

Cílová skupina:

  • Migranti a azylanti

Indikátory projektu:

  • 2 typy podpořených komunitních aktivit
  • 35 osob s nebagatelní podporou (celkový počet účastníků)
  • 100 osob s bagatelní podporou (využívání podpořených služeb)
  • 1 místo z hlediska kapacity podpořených služeb (ubytovna Praha 9)
  • 4,0 úvazky z hlediska zajištění projektu personálem v přímé práci

Ke stažení: