Lidé (vedení & struktura)

gjaruldsen Frank Gjeruldsen, Pplk. 
národní velitel
statutární zástupce Armády spásy v ČR
frank_gjeruldsen@czh.salvationarmy.org
 gjaruldsenová Tone  Gjeruldsen, Pplk. 
zástupce národního velitele
tone_gjeruldsen@czh.salvationarmy.org
kramerius Přemysl Kramerius, Major
národní ředitel pro administrativu a komunikaci
premysl_kramerius@czh.salvationarmy.org
T: +420 251 106 424
M: +420 734 851 693
van hattem Henk van Hattem, Major
národní ředitel pro sbory
henk_vanhattem@czh.salvationarmy.org
Ardi van Hattem, Major
tajemnice pro rozvoj duchovního života a kaplanství
ardi_vanhattem@czh.salvationarmy.org
kruba Jan František Krupa
národní ředitel sociálních služeb
jan_krupa@czh.salvationarmy.org