Lidé (vedení & struktura)

gjaruldsen Frank Gjeruldsen, Pplk. 
národní velitel
statutární zástupce Armády spásy v ČR
frank.gjeruldsen@armadaspasy.cz
 gjaruldsenová Tone  Gjeruldsen, Pplk. 
zástupce národního velitele
tone.gjeruldsen@armadaspasy.cz
kruba Jan František Krupa
národní ředitel sociálních služeb
jan.krupa@armadaspasy.cz
van hattem Henk van Hattem, Major
národní ředitel sborové práce
henk.vanhattem@armadaspasy.cz
Ardi van Hattem, Major
tajemnice pro rozvoj duchovního života a kaplanství
ardi.vanhattem@armadaspasy.cz