Pomoc ukrajinským uprchlíkům v ČR, humanitární pomoc

Pomoc ukrajinským uprchlíkům v ČR, humanitární pomoc

PRAHA

Projekt HNÍZDO – začleňování mladistvých z Ukrajiny

Poslání: Naším posláním je poskytovat podporu mladistvým bez doprovodu nebo separovaným po příchodu do České republiky, utíkající před válečným konfliktem na Ukrajině, aby pomocí vlastních sil se mohli začlenit do českého sociokulturního prostředí, podle svých přání a potřeb.

Місія: Наша місія полягає в наданні підтримки молоді без супроводу або розлучених дітей с батьками після прибуття до Чеської Республіки, які тікають від воєнного конфлікту в Україні, щоб вони могли інтегруватися в чеське соціокультурне середовище відповідно до своїх бажань і потреб.

Аlina Sivak, DiS., Vedoucí přímé práce
Тel.: +420 775 880 193, Mail: alina.sivak@armadaspasy.cz

Projekt KOLEJE – začleňování lidí z Ukrajiny v Praze

Poslání: Naším posláním je poskytovat podporu lidem, utíkající před válečným konfliktem na Ukrajině, aby pomocí vlastních sil se mohli začlenit do českého sociokulturního prostředí, podle svých přání a potřeb.

Місія: Наша місія полягає в наданні підтримки людям, які тікають від воєнного конфлікту в Україні, щоб вони могли інтегруватися в чеське соціокультурне середовище відповідно до своїх бажань і потреб.

Bc. Sára Suchá
Tel: 775 880 194, Mail: sara.sucha@armadaspasy.cz
(čeština, angličtina)

Mgr. Yuliia Hájek
Tel: 773 770 325, Mail: yuliia.hajek@armadaspasy.cz
(čeština, ukrajinština)

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Projekt PODPORA LIDÍ Z UKRAJINY V MSK

Cílem projektu je začlenění a adaptace 60% osob z CS projektu do českého sociokulturního prostředí ve městech Bohumín, Havířov a Karviná. Jedná se o zmírnění jazykové bariéry, psychickou stabilizaci cílové skupiny a saturace jejich základních potřeb a realizace konkrétních akcí vedoucích k adaptaci a začleňování z hlediska bydlení, zaměstnání, integraci skrze komunitní aktivity.

Мета проекту: Метою проекту є інтеграція та адаптація людей з України до чеського соціокультурного середовища в містах: Богумін, Гавіржов та Карвіна. Йдеться про полегшення мовного бар’єру, психологічну стабілізацію цільової групи та насичення їх базовими потребами та реалізацію конкретних дій, що ведуть до адаптації в плані житла, зайнятості, інтеграції через громадську діяльність.

Leták v ukrajinském jazyce

Leták Havířov – kontakty a informace

Leták Karviná – kontakty a informace

Mgr. Barbara Sikorová, vedoucí přímé práce
+420 775 880 133, barbara.sikorova@armadaspasy.cz

Z historie humanitární pomoci:

Žijeme bohužel ve světě, kde jsou humanitární katastrofy na denním pořádku. Proto i česká Armáda spásy dává k dispozici své zdroje na odstraňování jejich následků. Je jedno, zda jde o povodně v České republice, zemětřesení na Haiti nebo vlnu tsunami v Japonsku. Vždy v místě neštěstí spolupracujeme s krizovým štábem tak, aby pomoc byla maximálně efektivní. Někdy jde o dobrovolníky, jindy o materiální pomoc nebo pomoc finanční. Příklady mluví jasně.

Haiti, zemětřesení 2010 – důstojník české Armády spásy koordinoval uprchlický tábor pro 10 000 lidí po dobu 3 měsíců.

Troubky, povodně 2010 – tým naší přerovské pobočky organizoval humanitární sklad v obci po celou dobu pomoci.

Japonsko, tsunami 2011 – česká Armáda spásy zorganizovala veřejnou sbírku, která vynesla 1 892 804 Kč. Tato částka byla odeslána japonské Armádě spásy, která v oblasti města Sendai pomohla zprovoznit základní školu, dětem nakoupila jízdní kola a rodinám nádobí na vaření.

Nepál, zemětřesení 2015 – česká Armáda spásy vyslala jednoho ze svých důstojníků, který se zapojil do Mezinárodního pohotovostního týmu (IES) AS, poskytujícího humanitární pomoc přímo na místě. Zároveň byla uspořádána sbírka na pořízení školních pomůcek pro žáky zemětřesením zasažené školy na jižním předměstí Kathmandu.