Humanitární pomoc při katastrofách

Humanitární pomoc při katastrofách

Kdo pomáhá rychle, pomáhá dvojnásob!

Žijeme bohužel ve světě, kde jsou humanitární katastrofy na denním pořádku. Proto i česká Armáda spásy dává k dispozici své zdroje na odstraňování jejich následků. Je jedno, zda jde o povodně v České republice, zemětřesení na Haiti nebo vlnu tsunami v Japonsku. Vždy v místě neštěstí spolupracujeme s krizovým štábem tak, aby pomoc byla maximálně efektivní. Někdy jde o dobrovolníky, jindy o materiální pomoc nebo pomoc finanční. Příklady mluví jasně.

Haiti, zemětřesení 2010 – důstojník české Armády spásy koordinoval uprchlický tábor pro 10 000 lidí po dobu 3 měsíců.

Troubky, povodně 2010 – tým naší přerovské pobočky organizoval humanitární sklad v obci po celou dobu pomoci.

Japonsko, tsunami 2011 – česká Armáda spásy zorganizovala veřejnou sbírku, která vynesla 1 892 804 Kč. Tato částka byla odeslána japonské Armádě spásy, která v oblasti města Sendai pomohla zprovoznit základní školu, dětem nakoupila jízdní kola a rodinám nádobí na vaření.

Nepál, zemětřesení 2015 – česká Armáda spásy vyslala jednoho ze svých důstojníků, který se zapojil do Mezinárodního pohotovostního týmu (IES) AS, poskytujícího humanitární pomoc přímo na místě. Zároveň byla uspořádána sbírka na pořízení školních pomůcek pro žáky zemětřesením zasažené školy na jižním předměstí Kathmandu.