Hnízdo – začleňování mladistvých z Ukrajiny v Praze

Hnízdo – začleňování mladistvých z Ukrajiny v Praze

Tým Hnízdo se orientuje specificky na cílovou skupinu mladistvých bez doprovodu nebo separovaných po příchodu do České republiky.

Команда Гніздо зосереджується особливо на цільовій групі молоді без супроводу або розлучених дітей с батьками після прибуття до Чеської Республіки.


Poslání:

Naším posláním je poskytovat podporu mladistvým bez doprovodu nebo separovaným po příchodu do České republiky, utíkající před válečným konfliktem na Ukrajině, aby pomocí vlastních sil se mohli začlenit do českého sociokulturního prostředí, podle svých přání a potřeb.

Місія:

Наша місія полягає в наданні підтримки молоді без супроводу або розлучених дітей с батьками після прибуття до Чеської Республіки, які тікають від воєнного конфлікту в Україні, щоб вони могли інтегруватися в чеське соціокультурне середовище відповідно до своїх бажань і потреб.


Cílová skupina:

Mladistvý bez doprovodu nebo separovaný po příchodu do České republiky.

Цільова група:

Mолоді без супроводу або розлучених дітей с батьками після прибуття до Чеської Республіки.


Cíl projektu:

Cílem je, aby uživatel/ka získal kompetence spojené se začleněním do českého sociokulturního prostředí jako je ovládnutí českého jazyka, vzdělání, orientace a uplatnění na trhu práce, získání a udržení samostatného bydlení, komunikace s úřady a podobně.

Мета:

Метою є набуття користувачем компетенцій, пов’язаних з інтеграцією в чеське соціокультурне середовище, таких як оволодіння чеською мовою, освіта, орієнтація та застосування навичок на рінку праці, отримання та утримання самостійного житла, спілкування з владою та подібне.


Kontakty:

Аlina Sivak, DiS.
Vedoucí přímé práce
Тel.: +420 775 880 193
Mail: alina.sivak@armadaspasy.cz

Larysa Sydorenko
Interkulturní pracovnice
Тel.: +420 775 880 195
Mail: larysa.sydorenko@armadaspasy.cz

Viktoriia Nadtochyi
Sociální pracovnice
Tel.: +420 775 880 205
Mail: viktoriia.nadtochyi@armadaspasy.cz

Kryštof Neřold
Interkulturní pracovník
Tel: +420 775 880 192
Mail: krystof.nerold@armadaspasy.cz

Miroslava Danyljukova
Interkulturní pracovnice
Tel.: +420 775 880 203
Mail: miroslava.danyljukova@armadaspasy.cz

Контакти:

Аліна Сівак, DiS.
Тел.: +420 775 880 193
Ел. Пошта: alina.sivak@armadaspasy.cz

Аліна Сівак, DiS.
Тел.: +420 775 880 193
Ел. Пошта: alina.sivak@armadaspasy.cz

Лариса Сидоренко
Тел.: +420 775 880 195
Ел. Пошта: larysa.sydorenko@armadaspasy.cz

Вікторія Надточий
Тел.: +420 775 880 205
Ел. Пошта: viktoriia.nadtochyi@armadaspasy.cz

Криштоф Нержолд
Тел.: +420 775 880 192
Ел. Пошта: krystof.nerold@armadaspasy.cz

Мирослава Данилюк
Тел.: +420 775 880 203
Ел. Пошта: miroslava.danyljukova@armadaspasy.cz

Zpět na CSS Karla Larssona