Národní ústředí

Národní ústředí

(Národní ústředí, management organizace, sborový management a oblastní ředitelství sociálních služeb)


Ústředí Armády spásy


Armáda spásy
Petržílkova 2565/23
158 00 Praha Stodůlky

T: +420 251 106 424
E: ustredi@armadaspasy.cz

Statutární zástupce: mjr. Richard Wilfred Erick De Vree
E: richard.de.vree@armadaspasy.cz
T: +420 251 106 428 (asistentka)

Číslo bankovního účtu:
spolek – ČSOB 475335373/0300
církev – ČSOB 263172859/0300

Ochrana osobních údajů:


Členové managementu organizace


Národní velitel
mjr. Richard Wilfred Erick De Vree
E: richard.de.vree@armadaspasy.cz
T: +420 251 106 428 (asistentka)

Národní ředitel pro sborovou práci
kpt. František Pekárek
T: +420 251 106 ​431
E: frantisek.pekarek@armadaspasy.cz

Národní ředitel sociálních služeb
Jan František Krupa
E: jan.krupa@armadaspasy.cz
T: +420 251 106 425 (asistentka)


Členové sociálního managementu


Národní ředitel sociálních služeb
Jan František Krupa
E: jan.krupa@armadaspasy.cz
T: +420 251 106 425 (asistentka)

Zástupce národního ředitele pro ekonomiku
Mgr. Miloslav Pípal
T: +420 737 215 428
E: miloslav.pipal@armadaspasy.cz

Zástupce národního ředitele pro rozvoj kvality
Mgr. Jaroslav Vejmola
T: +420 777 497 048
E: jaroslav.vejmola@armadaspasy.cz

Oblastní ředitel
David Jersák
T: +420 737 215 438
E: david.jersak@armadaspasy.cz

Oblastní ředitel
Bc. Tomáš Surovka
T: +420 777 497 001
E: tomas.surovka@armadaspasy.cz

Oblastní ředitel
Jan Desensky, Dis.
T: +420 737 215 418
E: jan.desensky@armadaspasy.cz

Manažerka FR, PR a projektů
Mgr. Ilona Bužková
T: +420 734 852 237
E: ilona.buzkova@armadaspasy.cz

Manažer ICT
Michal Vaněček
T: +420 737 215 397, +420 251 106 432
E: michal.vanecek@armadaspasy.cz


Členové sborového managementu


Národní ředitel pro sborovou práci
kpt. František Pekárek
E: frantisek.pekarek@armadaspasy.cz

Národní koordinátor služby mužům
kpt. Petr Kováčik
E: petr.kovacik@armadaspasy.cz

Národní koordinátorka služby ženám
kpt. Jana Kováčiková
E: jana.kovacikova@armadaspasy.cz

Národní koordinátorka služby dětem
por. Daniela Bišková
E: daniela.biskova@armadaspasy.cz

kpt. Olga Zdeňková
E: olga.zdenkova@armadaspasy.cz


Oblastní ředitelství sociálních služeb


Oblastní ředitelství sociálních služeb – Čechy

Tusarova 1271/60
170 00 Praha 7

Jan Desensky, Dis., oblastní ředitel
T: +420 737 215 418
E: jan.desensky@armadaspasy.cz

Mgr. Lucie Pouchová, oblastní metodik
T: +420 773 770 321
E: lucie.pouchova@armadaspasy.cz

Ing. Lubica Bílá, oblastní ekonomka
T: +420 775 880 154
E: lubica.bila@armadaspasy.cz

Viktorie Procházková, oblastní fundraiser
T: +420 775 880 104
E: viktorie.prochazkova@armadaspasy.cz

Pod Oblastní ředitelství Čechy spadá práce v následujících městech:

Ke stažení:


Oblastní ředitelství sociálních služeb Moravskoslezského kraje

Palackého 741/25
702 00 Ostrava 1

Bc. Tomáš Surovka, oblastní ředitel
T: +420 777 497 001
E: tomas.surovka@armadaspasy.cz

Ing. Hana Buříková, oblastní ekonom
T: +420 777 497 008
E: hana.burikova@armadaspasy.cz

Mgr. Lenka Maděrová, oblastní fundraiser, kontaktní osoba pro dobrovolníky
T: +420 777 497 003
E: lenka.maderova@armadaspasy.cz

Bc. Alena Válková, koordinátor komunikace
T: +420 777 497 004
E: alena.valkova@armadaspasy.cz

Bc. Pavlína Vopeláková, oblastní metodička
T: 777 497 005
E: pavlina.vopelakova@armadaspasy.cz

Pod Oblastní ředitelství Moravskoslezského kraje spadá práce v následujících městech:


Oblastní ředitelství sociálních služeb Střední Morava

Vikýřovická 1495
787 01 Šumperk

David Jersák, oblastní ředitel
T: +420 737 215 438
E: david.jersak@armadaspasy.cz

Ing. Monika Pospíšilová, oblastní ekonom
T: +420 737 215 437
E: monika.pospisilova@armadaspasy.cz

Mgr. Vojtěch Kučera, oblastní fundraiser
T: +420 777 477 133
E: vojtech.kucera@armadaspasy.cz

Bc. František Lakomý, oblastní metodik
T: +420 773 770 445
E: frantisek.lakomy@armadaspasy.cz

Pod Oblastní ředitelství Střední Morava spadá práce v následujících městech: