Národní ústředí

Národní ústředí

(Národní ústředí, management organizace, sborový management a oblastní ředitelství sociálních služeb)


Ústředí Armády spásy


Armáda spásy
Petržílkova 2565/23
15800 Praha Stodůlky

T: +420 251 106 424
E: ustredi@armadaspasy.cz

statutární zástupce: Frank Gjeruldsen, Pplk. 
T: +420 734 851 697
E: frank.gjeruldsen@armadaspasy.cz

číslo bankovního účtu: ČSOB 475335373/0300

Ochrana osobních údajů:


Členové managementu organizace


Frank Gjeruldsen, Pplk., národní velitel
T: +420 734 851 697
E: frank.gjeruldsen@armadaspasy.cz

Tone  Gjeruldsen, Pplk., zástupce národního velitele
E: tone.gjeruldsen@armadaspasy.cz

František Pekárek, Por., národní ředitel pro sborovou práci
T: +420 251 106 ​431
E: frantisek.pekarek@armadaspasy.cz

Jan František Krupa, národní ředitel sociálních služeb
T: +420 251 106 427
E: jan.krupa@armadaspasy.cz


Členové sborového managementu


Por. František Pekárek, národní ředitel pro sborovou práci
E: frantisek.pekarek@armadaspasy.cz

Mjr. Aleš Malach
E: ales.malach@armadaspasy.cz

Mjr. Janneke Rozema, národní koordinátorka Služby ženám
E: janneke.rosema@armadaspasy.cz

Kpt. Petr Kováčik, národní koordinátor Služby mužům
E: petr.kovacik@armadaspasy.cz

Por. Markéta Mamojková
E: marketa.mamojkova@armadaspasy.cz


Oblastní ředitelství sociálních služeb


Oblastní ředitelství sociálních služeb – Čechy

Petržílkova 2565/23
15800 Praha Stodůlky

Mgr. Lenka Sadilová, oblastní ředitelka
T: +420 737 215 418
E:  lenka.sadilova@armadaspasy.cz

Mgr. Lucie Pouchová, oblastní metodik
T: +420 773 770 321
E: lucie.pouchova@armadaspasy.cz

Mgr. Miloslav Pípal, oblastní ekonom
T: +420 737 215 428
E: miloslav.pipal@armadaspasy.cz

Mgr. Evelína Opltová, grantový a fundraisingový pracovník pro Oblast Čechy
T: +420 773 770 280
E: evelina.opltova@armadaspasy.cz

Viktorie Procházková, asistentka
T: +420 775 880 104
E: viktorie.prochazkova@armadaspasy.cz

Pod Oblastní ředitelství Čechy spadá práce v následujících městech:

Ke stažení:


Oblastní ředitelství sociálních služeb Moravskoslezského kraje

Palackého 741/25
702 00 Ostrava 1

Bc. Tomáš Surovka, oblastní ředitel
T: +420 777 497 001
E: tomas.surovka@armadaspasy.cz

Ing. Hana Buříková, oblastní ekonom
T: +420 777 497 008
E: hana.burikova@armadaspasy.cz

Mgr. Lenka Maděrová, oblastní fundraiser, kontaktní osoba pro dobrovolníky
T: +420 777 497 003
E: lenka.maderova@armadaspasy.cz

Bc. Alena Válková, koordinátor komunikace
T: 777 497 004
E: alena.valkova@armadaspasy.cz

Bc. Pavlína Vopeláková, oblastní metodička
T: 777 497 005
E: pavlina.vopelakova@armadaspasy.cz

Pod Oblastní ředitelství Moravskoslezského kraje spadá práce v následujících městech:


Oblastní ředitelství sociálních služeb Střední Morava

Vikýřovická 1495
787 01 Šumperk

David Jersák, oblastní ředitel
T: +420 737 215 438
E: david.jersak@armadaspasy.cz

Ing. Monika Pospíšilová, oblastní ekonom
T: +420 737 215 437
E: monika.pospisilova@armadaspasy.cz

Mgr. Vojtěch Kučera, oblastní fundraiser
T: +420 777 477 133
E: vojtech.kucera@armadaspasy.cz

Bc. František Lakomý, oblastní metodik
T: +420 773 770 445
E: frantisek.lakomy@armadaspasy.cz

Pod Oblastní ředitelství Střední Morava spadá práce v následujících městech: