Příběhy spasení

Svědectví Pavla Dirdy
Pochází z romské rodiny a většinu svého života byl profesionální hudebník, nyní hraje chvály pro Ježíše Krista.

SLOVO, KTERÉ UZDRAVUJE
Moje manželka mi nechávala na stolku Dobrou setbu, biblické čtení na každý den. Přestože jsem byl často opilý, četl jsem jej a Boží slovo na mne působilo. Zajímavé je, že dříve jsem četl i Bibli, ale nic mi to neříkalo. Boží slovo ke mně začalo mluvit až pod vlivem přímluvných modliteb.
Tři týdny, než jsem dal svůj život Ježíši, jsem měl duchovní sen. Zdálo se mi, že hraji před velkým publikem a klávesy přestaly hrát. Taková hrůza pro hudebníka! V tom snu jsem se modlil: „Pane Ježíši, Ty můžeš všechno, oprav klávesy a já jsem Tvůj.“ Náhle klávesy začaly hrát. Ráno jsem se vzbudil nezvykle radostný. Za pár dní k nám přišel Igor Mamojka, pastor sboru. Modlil se za mne a vedl mě, abych se v modlitbě Bohu odevzdal. Největší zážitek po modlitbě za spasení byl, jak ze mne všechno spadlo. Nikdy jsem neznal, co je pokoj. Moji neustálí průvodci – strach a úzkost zmizely. Pán Ježíš se mne dotkl, uzdravil moji duši i tělo a zbavil mě všech závislostí. Dříve jsem kouřil jednu cigaretu za druhou, ale teď již skoro 3 roky nekouřím vůbec. Alkohol a drogy odešly hned a během pár týdnů také antidepresiva. Bůh mě plně vysvobodil. Do svých 45 roků jsem nikdy nehrál střízlivý. Ale teď zpívám a hraji šťastný a inspirací k novým písním pro mne je odpouštějící láska mého Spasitele, který se stal smyslem mého života.
U Romů, jsou silná rodinná pouta. Když jsem uvěřil já, nastala úžasná řetězová reakce. Uvěřili tři moji bratři. Pak nás Bůh vyslyšel, když jsme se modlili za moji maminku a sestru. Brzy uvěřila maminka a také sourozenci mé manželky. Do naší rodiny přišla velká Boží milost. Jsem velice vděčný, co pro mě a moji rodinu Bůh vykonal a koná.

Pavel Dirda a jeho svědectví ve sboru Armády spásy Brno.


Svědectví v básni Jiřího Zámečníka

DÍKUVZDÁNÍ

Děkuji za život nový,
který jsi mi, Bože, dal.
Budu zpívat žalmy Davidovi,
děkovat za krev Ježíšovu,
co na kříži, za mě, proléval.

Chci chválit Tvé svaté jméno
a sklonit se před tvou tvář.
Vždyť Ty víš jaký jsem já býval
a jakého mě teď už máš.

Otvírám ti svoje srdce.
Jako bránu dokořán.
Zazpívám si chvalozpěvy,
celý se Ti odevzdám.

Buď Ty navždy mojim Pánem
a já Tvůj věrný služebník,
věřím, že se jednou sejdem,
v Tvém NEBESKÉM KRÁLOVSTVÍ.

Jiří a Zuzana Zámečníkovi při kotlíkové sbírce v Brně. Na fotce s Markétou Mamojkovou.