Elektromobily Bohumín, Ostrava


Realizátor projektu: Armáda spásy v České republice, z. s., organizační jednotka Preventivní programy Ostrava, Bohumín

Název projektu: POŘÍZENÍ VOZIDEL A VYBAVENÍ PRO ARMÁDU SPÁSY V OSTRAVĚ A BOHUMÍNĚ

Projekt „Pořízení vozidel a vybavení pro Armádu spásy v Ostravě a Bohumíně“ byl spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo: CZ.06.04.02/0.0/22_014/0000535

Podpořeno z výzvy č. 014 IROP – Sociální služby – SC 4.2 (MRR)

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Kontaktní osoby: Mgr. Marcela Stryjová, ředitelka, e-mail: marcela.stryjova@armadaspasy.cz, mobil: 737 215 431

Administrace projektu: RPA Dotace, s.r.o.

Stručný popis projektu včetně jeho cílů a výsledků:

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění sociálních služeb poskytovaných Armádou spásy na území města Ostrava a Bohumín prostřednictvím nákupu dvou nových vozidel. Díky novým vozidlům se pracovníci budou moci snadněji a spolehlivěji dostat do obtížně dostupných lokalit za klienty z cílových skupin projektu, kteří nejsou sami schopni si zajistit některé úkony k jejich běžnému životu a jsou na této terénní službě závislí.

Termín realizace: 25. 10. 2022 – 30. 11. 2023

Výše přidělené dotace: 3 177 152,07 Kč