U-CARE

Realizátor projektu: Armáda spásy v České republice, z. s., Centrum sociálních služeb Karla Larssona

Název projektu: U-CARE

Registrační číslo: CZ.03.02.01/00/23_054/0003906

Podpořeno z výzvy č. 054 operačního programu Zaměstnanost plus – Služby na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny (2)

Kontaktní osoby:

Zodpovědnost za přímou práci s cílovou skupinou:

Šárka Bauerová, ředitelka CSS Karla Larssona, e-mail: sarka.bauerova@armadaspasy.cz, mobil: +420 777 497 200
Mgr. Yuliia Hájek, vedoucí přímé práce, e-mail: yuliia.hajek@armadaspasy.cz, mobil: +420 775 880 194

Zodpovědnost za administraci projektu:

Mgr. Ivana Kuhnová, MBA, koordinátorka projektů, e-mail: ivana.kuhnova@armadaspasy.cz, mobil: +420 734 852 245
Ing. Hana Tichá, finanční manažerka projektu a účetní, e-mail: hana.ticha@armadaspasy.cz, mobil: +420 734 852 244

Informace k projektu

Rozpočet projektu: 6 942 600 Kč (výše dotace 100 %)

Termín realizace: 1. 7. 2024 – 31. 12. 2025

Anotace projektu: Cílem projektu je začlenění min. 60 % z 840 účastníků projektu U-CARE do českého socio-kulturního prostředí na území hl. m. Prahy. V projektu jsou realizovány aktivity zaměřené na adaptaci, začleňování, sociokulturní orientaci rozdělené do 3 oblastí činností – case management, depistáž a monitoring a aktivity zaměřené na poskytování terapeutické a poradenské podpory včetně krizové intervence. Cílovou skupinou projektu jsou osoby přicházející do ČR z Ukrajiny v důsledku války s Ruskou federací.

Aktivity projektu:

  1. Aktivity zaměřené na adaptaci, začleňování a sociokulturní orientaci cílové skupiny
  2. Aktivity zaměřené na poskytování terapeutické a poradenské podpory včetně krizové intervence

Cílová skupina:

  • Migranti a azylanti

Indikátory projektu:

  • 40 osob s nebagatelní podporou (podpora vyšší než 40 hodin – celkový počet účastníků)
  • 800 osob s bagatelní podporou (podpora nižší než 40 hodin – využívání podpořených služeb)
  • 4,7 úvazku z hlediska zajištění projektu personálem v přímé práci