Zdravotní péče

Ostrava - Doktorka (z armády spásy) obcházel bezdomovce.

Foto: Moravskoslezský Deník/Lukáš Kaboň

Armáda spásy v České republice řadu let úspěšně bojuje s problematikou bezdomovectví. Během této práce byla v posledních letech identifikována rostoucí potřeba přizpůsobené zdravotní péče pro osoby bez domova. Tato skupina obyvatel vykazuje zhoršený zdravotní stav než běžná populace, na druhou stranu bariéry na straně běžných zdravotnických zařízení často znemožňují bezdomovcům čerpat adekvátní zdravotní péči.

Pouliční medicína

Dokud lidé žijí venku na našich ulicích, na nábřežích řek a v opuštěných budovách, pouliční medicína bude poskytovat přístup ke zdravotní péči, která odpovídá jejich specifickým potřebám. Pouliční medicína je systematický přístup k poskytování zdravotní péče osobám bez domova žijícím na ulici. Více zde

Ordinace pro chudé

Armáda spásy provozuje ordinaci praktického lékaře v Ostravě a připravuje otevření další ordinace v Brně s náplní poskytovat zdravotní péči pacientům, kteří mají omezený přístup ke zdravotní péči. Jedná se o skupiny osob bez domova, sociálně vyloučených menšin, osamělých seniorů a klientů azylových domů. Záměrem je garantovat poskytnutí zdravotní péče těmto skupinám. Více zde

Terénní SOS auto

Armáda spásy provozuje speciálně vybavené auto pro ošetření lidí bez domova přímo v terénu. Více zde

Domovy Přístav

Domovy Přístav jsou zařízení se zvláštním režimem pro lidi bez domova v seniorském věku a poskytují jim bezpečné místo pro důstojný život. Uživatelé mají tak minimalizované riziko sociálního propadu a zhoršení zdravotního stavu, dále mají zajištěn kontakt s institucemi, úřady, lékaři. Uživatelé se také dle svých potřeb zapojují do společenského dění domova a mají zachované nebo obnovené dovednosti pro zvládání péče o sebe sama, či obnovují kontakt s rodinou a přáteli. Více zde