Terénní program Ostrava

logo prevnce ostrava projekt

Operační program

Zaměstnanost, výzva č. 03_15_026 – Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) 1. výzva

Název projektu

Terénní program pro osoby bez přístřeší v Ostravě
Registrační č. projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003581
na projekt je poskytována finanční podpora EU

Realizátor projektu

Armáda spásy, Adelante Ostrava

Kontaktní osoby projektu

ADMINISTRACE PROJEKTU:
Národní koordinátorka projektů
Mgr. Ilona Bužková ilona.buzkova@armadaspasy.cz +420 734 852 237
Finanční manažerka
Ing. Hana Tichá hana.ticha@armadaspasy.cz +420 734 852 244
REALIZACE KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU:
Vedoucí sociální práce
Mgr. Jana Petřičková jana.petrickova@armadaspasy.cz +420 773 770 107
Ředitel organizační jednotky Adelante Ostrava

Bc. Tomáš Hruška

tomas.hruska@armadaspasy.cz +420 737 215 411

Realizace projektu
1.1. 2017 – 31. 12. 2019

Popis projektu

Projekt se zaměřuje na vyhledávání osob bez přístřeší a minimalizaci rizik jejich způsobu života v rámci realizace sociální služby terénního programu na území města Ostravy.

Specifickou činností projektu je zaměření na snižování zdravotních rizik souvisejících se způsobem života na ulici podporou cílové skupiny k využívání služeb veřejného zdravotnictví a zároveň zajišťováním osvěty a prevence.

Hlavní cíl

Cílem projektu je podpora sociálního začleňování osob bez přístřeší žijících na ulici či v různých provizoriích ve městě Ostravě prostřednictvím nově registrované sociální služby Terénní program a propojení podpory v oblasti sociální práce a zdravotní péče.

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou osoby bez přístřeší. Jedná se o muže a ženy starší 18 let žijící na ulici nebo v provizoriích na území města Ostravy s výjimkou Vítkovic a Ostravy Jihu (kromě Výškovic a Zábřehu), kde poskytuje terénní program jiná NNO. Projekt se zaměřuje na muže a ženy starší 18 let

Aktivity projektu

1. Terénní program – poskytování registrované sociální služby na území města Ostravy mimo Vítkovic a části Ostravy Jih (s výjimkou Výškovic a Zábřehu). Ve Vítkovicích a části Ostravy Jihu poskytuje tuto sociální službu Charita Ostrava.

2. Péče o zdraví – pomoc cílové skupině v oblasti zdravotní péče prostřednictvím zajištění provázání na veřejnou zdravotní péči. Dále prevence a osvěta cílové skupiny s cílem snižování zdravotních rizik souvisejících s životem na ulici.

Výstupy

V projektu bude celkově podpořeno minimálně 200 osob z cílové skupiny. Roční odhadovaný počet činí cca 400 kontaktů a 2200 intervencí.

Ke stažení: