Podpora lidí z Ukrajiny v MSK

Podpora lidí z Ukrajiny v MSK

Realizátor projektu: Armáda spásy v České republice, z. s., Preventivní programy Ostrava, Bohumín, Kopřivnice

Název projektu: PODPORA A POMOC LIDEM Z UKRAJINY V BOHUMÍNĚ, HAVÍŘOVĚ A KARVINÉ

Registrační číslo: CZ. 03.02.01/0.0/22_099/0000743

Podpořeno z výzvy č. 099 operačního programu Zaměstnanost plus – Služby na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny

Kontaktní osoby:

Zodpovědnost za přímou práci s cílovou skupinou:
Mgr. Marcela Stryjová, ředitel Preventivních programů, e-mail: marcela.stryjova@armadaspasy.cz, mobil: +420 737 215 431
Mgr. Barbara Sikorová, vedoucí přímé práce, e-mail: barbara.sikorova@armadaspasy.cz, mobil: +420 775 880 133

Zodpovědnost za administraci projektu:
Mgr. Ilona Bužková, MBA, manažerka FR, PR a projektů, e-mail: ilona.buzkova@armadaspasy.cz, mobil: +420 734 852 237
Ing. Hana Tichá, finanční manažerka projektu a účetní, e-mail: hana.ticha@armadaspasy.cz, mobil: +420 734 852 244

Informace k projektu:

Rozpočet projektu: 9 386 630,40 Kč (výše dotace 100%)

Termín realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024

Anotace projektu: Cílem projektu je začlenění a adaptace 60% osob z CS projektu do českého sociokulturního prostředí ve městech Bohumín, Havířov a Karviná. Jedná se o zmírnění jazykové bariéry, psychickou stabilizaci cílové skupiny a saturace jejich základních potřeb a realizace konkrétních akcí vedoucích k adaptaci a začleňování z hlediska bydlení, zaměstnání, integraci skrze komunitní aktivity. Cílovou skupinou je 600 osob z Ukrajiny přicházejících v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny.

Aktivity projektu:

  1. Zmírnění jazykové bariéry
  2. Psychická stabilizace a saturace základních potřeb cílové skupiny
  3. Adaptace a začleňování cílové skupiny

Cílová skupina:

  • Migranti a azylanti
  • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Indikátory projektu:

  • 10 osob s nebagatelní podporou (celkový počet účastníků)
  • 590 osob s bagatelní podporou (využívání podpořených služeb)
  • 3 místa z hlediska kapacity podpořených služeb (Bohumín, Havířov, Karviná)
  • 5,6 úvazku z hlediska zajištění projektu personálem v přímé práci
  • 1 podpořená komunitní aktivita

Ke stažení: