Sociální služby

Sociální služby

Armáda spásy poskytuje sociální služby na základě křesťanských zásad pro osoby, které jsou v nepříznivé sociální situaci. Snažíme se pomáhat i těm, kteří z lidského hlediska již nemají šanci nového návratu.

Služby pro osoby bez domova

Nabízíme několik možností pomoci lidem, kteří se z různých příčin ocitli bez domova, v extrémní sociální situaci a nejsou schopni tuto situaci sami bez cizí pomoci řešit. Jedná se o koncepční program na pomoc lidem, kteří si neví rady se svou složitou situací, tzv. „Krok za krokem“. Začíná pracovat s lidmi bez domova na ulicích, v terénu, přes nízkoprahová zařízení, azylové domy až po možnost tréninkového bydlení. Mimo práci v klasických službách rozšiřujeme naše služby o nové návazné služby, které jsou rozšířením práce s bezdomovci často ojedinělé v České republice. Více zde

Služba následné péče

Služby následné péče nabízejí možnost těm, kteří se rozhodli bojovat se závislostmi na alkoholu a gamblingu a potřebují podporu na cestě k trvalé abstinenci. Více zde

Domovy Přístav

Domov Přístav je pobytové zařízení se zvláštním režimem pro lidi bez domova v seniorském věku. V rámci rozšiřování nabídky těm nejpotřebnějším se Armáda spásy zaměřuje na služby bezdomovcům, kterým se často i vzhledem k rizikovému způsobu života zhoršil zdravotní stav tak, že již nemohou využívat klasických službě azylových domů. Ve spolupráci s obcemi a kraji poskytujeme službu domovů se zvláštním režimem Přístav lidem, kteří jsou různě závislí na pomoci jiných. Jedná se o muže i ženy, pro které je tato náročná a odborná služba často jediným prostorem, kde mohou v důstojných podmínkách prožít mnohdy i závěr života. Více zde

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Jedná se o zařízení, která poskytují prostor pro děti převážně od 6 – 26 let, které se dostaly do nejrůznějších problémů. Zaměstnanci se zaměřují nejen na podporu v oblasti výuky a doučování, ale hlavně na pomoc při hledání základní životní orientace, překonávání nepříznivých sociálních a životních situací formou navazování důvěry, rozhovorů a dalšími aktivitami (např. společenskými, kulturními a sportovními činnostmi, výlety apod.). Více zde