KOLEJE – začleňování lidí z Ukrajiny v Praze

KOLEJE - začleňování lidí z Ukrajiny v Praze

Realizátor projektu: Armáda spásy v České republice, z. s., Centrum sociálních služeb Karla Larssona

Název projektu: KOLEJE – začleňování lidí z Ukrajiny v Praze

Registrační číslo: CZ.03.02.01/00/22_099/0000753

Podpořeno z výzvy č. 099 operačního programu Zaměstnanost plus – Služby na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny

Kontaktní osoby:

Zodpovědnost za přímou práci s cílovou skupinou:
Jan Desenský, DiS., ředitel CSS Karla Larssona, e-mail: jan.desensky@armadaspasy.cz, mobil: +420 777 497 200
Bc. Dominik Ertner, DiS., koordinátor projektu/koordinátor Platformy poskytovatelů pomoci Ukrajině, e-mail: dominik.ertner@armadaspasy.cz, mobil: +420 773 770 436
Bc. Sára Suchá, vedoucí přímé práce, e-mail: sara.sucha@armadaspasy.cz, mobil: +420 775 880 194

Zodpovědnost za administraci projektu:
Mgr. Ivana Kuhnová, MBA, koordinátorka projektů, e-mail: ivana.kuhnova@armadaspasy.cz, mobil: +420 734 852 245
Ing. Hana Tichá, finanční manažerka projektu a účetní, e-mail: hana.ticha@armadaspasy.cz, mobil: +420 734 852 244

Rozpočet projektu: 4 389 840,00 Kč (výše dotace 100 %)

Termín realizace: 1. 1. 2023 – 30. 6. 2024

Informace k projektu:

Anotace projektu: Cílem projektu je začlenění min. 60 % účastníků projektu Koleje do českého socio-kulturního prostředí na území hl. m. Prahy. V rámci projektu bude zajištěna pozice lokálního koordinátora aktivit a aktérů v dané lokalitě, budou probíhat aktivity zaměřené na adaptaci, začleňování, sociokulturní orientaci a aktivity zaměřené na poskytování terapeutické a poradenské podpory včetně krizové intervence. Cílovou skupinou projektu jsou osoby přicházející do ČR z Ukrajiny v důsledku války s Ruskou federací.

Aktivity projektu:

  1. Aktivity zaměřené na adaptaci, začleňování a sociokulturní orientaci cílové skupiny
  2. Aktivity zaměřené na poskytování terapeutické a poradenské podpory včetně krizové intervence

Cílová skupina:

  • Migranti a azylanti

Indikátory projektu:

  • 30 osob s nebagatelní podporou (celkový počet účastníků)
  • 200 osob s bagatelní podporou (využívání podpořených služeb)
  • 1 místo z hlediska kapacity podpořených služeb (Praha)
  • 3,0 úvazku z hlediska zajištění projektu personálem v přímé práci

Ke stažení: