Sociální bydlení

Sociální bydlení

Od roku 2004 je v Ostravě poskytována registrovaná terénní sociální služba Prevence bezdomovectví. Jejím cílem je pomoci lidem, kteří v minulosti ztratili byt, vrátit se do standardního bydlení, případně pomoci lidem a rodinám, kterým ztráta bydlení a sociální vyloučení hrozí.

V rámci služby Prevence bezdomovectví provozuje Armáda spásy v Ostravě sociální bydlení ve třech obvodech, a to v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Poruba a Jih. V současné době poskytujeme službu ve 149 bytech.

Tyto byty jsou určeny osobám, které zpravidla prošly nějakou pobytovou službou, jako je například azylový dům. „V tréninkovém bytě může být uživatel zpravidla po dobu 5 – ti let, pokud v tomto období spolupracuje a řádně plní své povinnosti vyplývající z podnájemní smlouvy, může už po dvou letech dostat doporučení Armády spásy, aby s ním vlastník nemovitosti uzavřel nájemní smlouvu. Armáda spásy pak s uživatelem ještě minimálně půl roku spolupracuje,“ vysvětluje Jan F. Krupa, národní ředitel sociálních služeb Armády spásy.

Služba Prevence bezdomovectví je koncipována v rámci celosvětového trendu „Housing first“, který razí přesvědčení, že díky sociálně dostupnému bydlení se snáze mohou vyřešit problémy spojené se sociálním vyloučením daného člověka. Od 1. 1. 2014 je poskytována také v Brně, od roku 2015 v Praze. Od r. 2016 v Bohumíně, poté ve Frýdku-Místku, v Kopřivnici a ve Frenštátě pod Radhoštěm.