Zaměstnávání znevýhodněných

Zaměstnávání znevýhodněných

Řada uživatelů našich služeb má z různých důvodů ztíženou možnost uplatnění na trhu práce. Ve spolupráci s úřady práce i zaměstnavateli jim Armáda spásy pomáhá hledat vhodná pracovní místa a sama pro tuto cílovou skupinu nová pracovní místa vytváří.

Vytváření pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané

Armáda spásy zaměstnává dlouhodobě nezaměstnané v rámci veřejně prospěšných prací a dohod o provedení práce. Tyto činnosti vykonávají v rámci AS jak nezaměstnaní z řad klientů sociálních služeb, tak z řad široké veřejnosti.

Další informace