Duchovní práce ve věznicích

Duchovní práce ve věznicích

Práce ve věznicích je motivována pomocí bližním, kteří se dostali do složité životní situace. Armáda spásy pracuje v několika věznicích v rámci Vězeňské duchovenské péče a zaměřuje se převážně na duchovní programy.

Jak pracujeme

Do věznic pravidelně osobně dojíždíme. Hlavní těžiště pomoci spočívá v morálním doprovázení a materiální podpoře.

Vedle pravidelných návštěv obviněných a odsouzených se pracovníci oddělení zúčastňují setkání kaplanů v navštěvovaných věznicích. Záměrem těchto setkání je větší informovanost duchovních i zaměstnanců o možnostech vzájemné spolupráce. V neposlední řadě schůzky plní i vzdělávací funkci.

Mimo pravidelných setkání, ať již společných nebo osobních, je organizována práce v rámci dopisovací služby, poskytování hygienických balíčku těm, kteří nemají jinou podporu, v odůvodněných případech kontakt s rodinami, případně zajištění dalších sociálních služeb ať už v rámci Armády spásy nebo u jiných poskytovatelů.

Lidem propuštěným z výkonu trestu v některých případech doporučujeme nebo zajišťujeme ubytování v azylových domech Armády spásy. V ojedinělých případech se setkáváme i s rodinnými příslušníky odsouzených, abychom jim vyjádřili podporu.

Oddělení vězeňské péče je zapojeno jako partner v projektu Šance CZ.04.4.09 číslo projektu 46. Jedná se o pilotní projekt podpory zaměstnatelnosti propuštěných vězňů a podílí se na něm 9 subjektů.