Krizová pomoc


Realizátor projektu: Armáda spásy v České republice, z. s., organizační jednotka ADELANTE Ostrava

Název projektu: KRIZOVÁ POMOC ADELANTE ARMÁDY SPÁSY V OSTRAVĚ

Registrační číslo: CZ.03.02.01/0.0/22_018/0001157

Podpořeno z výzvy č. 018 operačního programu Zaměstnanost plus – Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách (1)


Kontaktní osoby:

Zodpovědnost za přímou práci s cílovou skupinou:
Mgr. Jana Petričková, vedoucí sociálních služeb, e-mail: jana.petrickova@armadaspasy.cz, mobil: +420 773 770 107

Zodpovědnost za administraci projektu:
Mgr. Ilona Bužková, MBA, manažerka FR, PR a projektů, e-mail: ilona.buzkova@armadaspasy.cz, mobil: +420 734 852 237

Ing. Zuzana Vaňková, finanční manažerka projektu a účetní, e-mail: zuzana.vankova@armadaspasy.cz, mobil: +420 775 880 054


Informace k projektu:

Rozpočet projektu: 7 908 794,60 Kč (výše dotace 100%)

Termín realizace: 1. 10. 2023 – 30. 9. 2026

Anotace/cíl projektu: Hlavním cílem projektu je řešení aktuální krizové situace u osob bez přístřeší, kteří se nachází v situaci ohrožení zdraví či života a nejsou schopni tuto situaci řešit vlastními silami. Předpokládáme, že v průběhu podpory uživatelů dojde k zajištění návazných služeb alespoň u 64 uživatelů, což je 70% z očekávaných 92 podpořených osob, a to v termínu do 30. 9. 2026.

Aktivity projektu:

1. Sociální služba Krizová pomoc pro osoby bez přístřeší

2. Vzdělávání realizačního týmu

Cílová skupina:

  • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
  • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Indikátory projektu:

  • 5 osob s podporou 40 a více hodin (celkový počet účastníků)
  • 90 osob s podporou do 40 hodin (využívání podpořených služeb)
  • 3 místa z hlediska kapacity podpořených služeb (3 lůžka)
  • 2,6 úvazku z hlediska zajištění projektu personálem v přímé práci

Ke stažení: