Dlouhodobě nezaměstnaní

Armáda spásy vytváří ve spolupráci s Úřadem práce ČR celou řadu pracovních pozic, které jsou obsazovány dlouhodobě nezaměstnanými osobami.

V rámci jednotlivých zařízení AS se jedná např. o pracovní místa

  • v kuchyni
  • v prádelně
  • v údržbě a úklidu budovy

V některých městech nabízí Armáda spásy ve spolupráci s místní samosprávou/úřady městských částí také zaměstnání při úklidu ulic.

Tato pracovní místa jsou zřizována jak pro nezaměstnané uživatele sociálních služeb AS, tak pro dlouhodobě nezaměstnané, kteří se zapojují v rámci veřejně prospěšných prací či DPP. Pracovní uplatnění takto každoročně nachází více než 150 osob.