Rozvoj duchovního života

Rozvoj duchovního života

Vážený čtenáři,

Vítejte na stránce Rozvoje duchovního života (RDŽ).

Co tady najdete?

 • Nejprve úvod, jak to začalo v TSA.
 • Pak moje osobní svědectví z mé návštěvy na mezinárodní konferenci minulý rok v listopadu.
 • Různé materiály a zdroje, které můžete použít pro sebe a ostatní.
 • Pozvánky na akce v naší zemi.
 • Odkaz na stránku FB.
 • A odkazy na další stránky Rozvoje duchovního života v rámci světové Armády spásy.

Něco z historie RDŽ

V roce 1996 byla svolána Mezinárodní komise pro duchovní život, jejíž zpráva obsahovala doporučení, aby byli vyčleněni pracovníci, kteří by pomohli rozvíjet vnitřní život salutistů.
Jedním z výsledků byla výzva k vytvoření formálního závazku k stanovení rozvoje duchovního života nejvyšší prioritou ve struktuře Armády. Následně byl plukovník Earl Robinson jmenován tajemníkem pro rozvoj duchovního života mezinárodní Armády spásy a byl později vystřídán komisařkou Lindou Bond (později jmenovanou na pozici generála).
V červenci 2008 bylo v areálu Mezinárodní školy pro důstojníky v Londýně a Lieutu zřízeno Mezinárodní středisko pro rozvoj duchovního života (CSLD). Plukovnice Janet Munnová byla jmenována do funkce tajemnice pro rozvoj duchovního života. “
Od té doby řada území po celém světě ustanovila tajemníky pro rozvoj duchovního života samostatným jmenováním, nebo doplněním ke jmenování do jiných již zavedených ustanovení. V roce 2010 se v Mezinárodním středisku pro rozvoj duchovního života konala mezinárodní konference pro důstojníky v těchto funkcích.

Priorita Mezinárodního střediska je vyjádřena těmito třemi důrazy

 • Pořádání konferencí a akcí, které duchovně obohacují a které pomáhají lidem růst do Kristovy podoby;
 • Poskytování studijních materiálů a zdrojů pro pěstování a rozvoj duchovního života;
 • Podpora uskutečňování plánovaných a systematických příležitostí pro duchovní růst v celé mezinárodní Armádě spásy.

Mezinárodní konference – Tajemníci pro rozvoj duchovního života 26. – 30. listopadu 2018

Cílem tohoto týdne bylo získat vhled do role tajemníka napsat doporučení generálovi k tomu, jaký vidíme význam této role.
Během konference jsme se setkali s náčelníkem štábu, komisařem Lyndonem Buckinghamem, který nám od generála předal otázky, abychom je zapracovali do našeho doporučení.
Komisař Robert Street, autor a iniciátor mnoha knih Armády spásy (O svatosti, Vedení služebníků, Láska, Jedna armáda, Povolání stát se Božím lidem) nám položil otázku: „Má Armáda duchovní život? Pokud ano, jak vypadá?“
Inspirovali jsme se Ianem Nicholsonem, jedním z iniciátorů hnutí 24/7, které začalo v roce 2000, především v otázce významu modlitby v naší službě a v tom, jak modlitební místnosti 24/7 změnily lidi a na mnoha místech přinesly obnovu. To bylo dále doplněno příkladem malého a „obyčejného“ sboru AS vedeného dvěma mladými důstojníky (Xander a Vanessa Colemanovi), kteří cítili, že Bůh je volá, aby sbor vyhlásil rok odpočinku (tzv. sabbatical). Což znamenalo, že po konzultaci s vedením zastavili „běžné“ programy v sboru a zaměřili se ve všem na modlitbu. Bůh lidi proměnil a z tohoto sboru byl založen další sbor.
Dr. Krish Kandiah, zakladatel Domu dobrých základů (Home of Good Fundation) a spisovatel, nás povzbudil, abychom při zvěstování evangelia používali Bibli. Téma jeho přednášky „Křesťanství není jednoduché“ týká se totiž Boha, ostatních, světa a nás samotných skrze Ježíšův kříž. Lyndall Bywater, který je 10 let koordinátorem modliteb na britském území, použil příběh Eliáše k tomu, aby nás vyučoval o modlitbě. Pokud chceme prožít změnu skrze modlitbu, musíme se s Bohem začít setkávat, musíme být sami příkladem, vzdělávat se a pěstovat příkladné společenství, čelit překážkám, bojovat duchovní boj a vždy hledat Boží tvář! Všichni jsme během našeho večerního modlitebního koncertu s chvalami, osobní modlitbou a přímluvnou modlitbou cítili vanutí Ducha.
Navštívili jsme naše Mezinárodní ústředí, kde jsme se zúčastnili modliteb a setkali jsme se s reverendem Sam Follettem a reverendem Alexem Raymentem z kostela Nejsvětější Trojice v Bromptonu a hovořili s nimi o učednictví.
Bůh tam byl s námi a provází každého z nás kamkoli nás vede do služby Jemu i ostatním abychom přiváděli lidi blíže ke Kristu. Chvála Pánu!

Přišli jsme s 10 doporučeními, která jsme přednesli generálovi. Zde je výsledek naší práce:

1. Úloha tajemníka pro rozvoj duchovního života by měla být (cabinet position) pod přímým vedením hlavního tajemníka.
IMC podporuje opětovné jmenování ředitele duchovního života a zdůrazňuje původní mandát, který mu byl svěřen. Je třeba znovu projít dřívější korespondenci, která byla rozeslána, měla by být zrevidována a schválena.
2. Měl by existovat rozpočtový rámec pro tajemníky pro rozvoj duchovního života, příspěvky na cestování a materiály.
Schváleno – tato informace je obsažena v původních pokynech.
3. Pro tuto pozici na celém světě měl být zajištěn jednotný přehled pokynů a zodpovědností. Pokud je to možné, mělo by být toto jmenování jediným jmenováním tajemníka.
Existuje řada směrnic týkajících se povinností ředitelů duchovního života. Shodli jsme se, že by měly být závazné i pro BOA.
4. Tajemník pro rozvoj duchovního života by měl uvádět do praxe generálovo Povolání ke službě v cabinetu a měl by sledovat, jak to ovlivňuje život na území.
Schváleno.
5. V nových revizních zprávách území by měla být část věnovaná duchovnímu stavu území.
Schváleno.
6. Tajemníci by měli propagovat materiál „One Army“ (Jedna armáda) v rámci svých území.
Schváleno.
7. Tým východního území USA by měl být zodpovědný za zpřístupňování nových zdrojů online.
IMC znovu vyjadřuje své uznání východnímu území USA (spolu s dalšími územími) za zpřístupnění zdrojů a rádo by je povzbudilo k dalšímu zpřístupňování v rámci celosvětové Armády.
8. Tajemníci z jednotlivých zón by měli být vzájemně v kontaktu a sdílet materiály a vybavení, pokud je to možné.
IMC pro udržování kontaktů a sdílení materiálů a vybavení doporučil skupinu TEAMS.
9. Pozice mezinárodního tajemníka pro rozvoj duchovního života by měla být zastoupena v radách, jako je IMASIC.
Schváleno s tím, že jmenování by mělo pokračovat, ale je třeba poznamenat, že jmenování do takových rad, jako je IMASIC, je zodpovědností generála. Toto doporučení vzal na vědomí.
10. Na mezinárodní konferenci vedoucích představit roli tajemníků pro rozvoj duchovního života s cílem prosazovat význam posvěceného života v rámci Armády spásy.

Ke stažení

 • Duchovní disciplíny (CZ/EN)
 • Adventní pásmo bohoslužeb – Bohoslužba za svitu svíček (CZ/EN)
 • Adventní pásmo bohoslužeb – 1. týden (CZ/EN)
 • Adventní pásmo bohoslužeb – 2. týden (CZ/EN)
 • Adventní pásmo bohoslužeb – 3. týden (CZ/EN)
 • Adventní pásmo bohoslužeb – 4. týden (CZ/EN)
 • Adventní pásmo bohoslužeb – 5. týden (CZ/EN)
 • Starobylé rytmy modlitby (CZ/EN)
 • Povolání ke svatosti (CZ/EN)
 • John Wesley: Jak číst Písmo (CZ/EN)
 • Lectio Divina (CZ/EN)
 • Naslouchající modlitba (CZ/EN)
 • Duchovní Retreat (CZ/EN)
 • Modlit se písmo (CZ/EN)
 • Přemýšlení o dni odpočinku (CZ/EN)
 • Modlitební cesta půstem (CZ)