MODLITbét

MODLITbét je národní program modliteb Armády spásy v České republice.

Slovo se skládá z českého slova modlitba a hebrejského písmene כ „bét“, které znamená:
Bůh je střechou nad mojí hlavou.
Bůh je pevná zeď, o kterou se mohu opřít.
Bůh je můj pevný základ, na kterém stojím.
S Bohem je moje budoucnost otevřená.

Společnými modlitbami se chceme podílet na stavbě Božího domu v rámci české Armády spásy.
Když nám o něco jde, tak pro to nejen uděláme vše potřebné, ale také se za to modlíme. V celé Armádě spásy.

Aktuální přehled modlitebních témat na https://www.facebook.com/ModlitbetArmadaSpasy