Ordinace Ostrava

V období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2022 je námi poskytovaná zdravotní péče pro osoby cílové skupiny spolufinancována z dotačního programu Poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší, projektu „Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez domova“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009641. Tento projekt realizuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Název programu: Poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší
Název projektu: Ordinace pro chudé v Ostravě (č. projektu OBP-40613411)
Příjemce dotace: Armáda spásy v České republice, z. s., Ordinace praktického lékaře, U Nových válcoven 1517/9, Ostrava, IČZ 91111361

KONTAKTNÍ OSOBY PROJEKTU:
Mgr. Jana Plačková, ředitelka Ordinace, jana.plackova@armadaspasy.cz, 737 215 422

REALIZACE PROJEKTU: 1. 4. 2020 – 31. 3. 2022

ÚČEL PROJEKTU:
Účelem projektu je zvýšení dostupnosti zdravotních služeb a zdravotní péče v lokalitách ohrožených bezdomovectvím pro osoby bez přístřeší a osoby ztrátou přístřeší ohrožené v Ostravě a jeho blízkém okolí pro minimálně 500 osob.

CÍLOVÁ SKUPINA: osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím / zaměstnanci Ordinace pro chudé v Ostravě, kteří budou v projektu podpořeni v oblasti vzdělávání

AKTIVITY PROJEKTU:

  1. Ordinace praktického lékaře – zajištění provozu ordinace praktického lékaře v Ostravě pro uvedenou cílovou skupinu.
  2. Terénní služba – zajištění výjezdů zaměstnanců Ordinace upraveným vozidlem v rozsahu 2-4x týdně. Zaměření výjezdů bude jak edukace cílové skupiny v terénu, tak zajištění návštěvní služby lékaře u pacientů (včetně Domovů Přístav) a zajištění převozu pro osoby v naléhavém stavu z terénu do ordinace.
    Součástí realizace projektu je úzká spolupráce se sociálními službami pro osoby bez přístřeší, zejména terénním programem, nízkoprahovým denním centrem, noclehárnou a azylovým domem.

KE STAŽENÍ: