Příběh Armády spásy

Stručně…

1865  Vznik Armády spásy ve Velké Británii.

1919  Armáda spásy zahajuje svoji činnost na základě pozvání tehdejšího prezidenta T. G. Masaryka

1950  Tehdejšímu komunistickému režimu se podařilo násilně ukončit činnost Armády spásy v Československu.

1990  Prezident Václav Havel zve Armádu spásy k obnovení činnosti v ČSFR, registrace občanského sdružení

2013  Registrace Armády spásy jako církve

… z historie

Armádu spásy založil v roce 1865 metodistický kazatel William Booth. Od chvíle, kdy se jako dospívající chlapec obrátil ke křesťanství, měl velký zájem o chudé a nevěřící lidi. V roce 1865 se setkal se skupinou křesťanů, kteří pořádali setkání ve Východním Londýně, což byla jedna z nejchudších čtvrtí města. Tak začala práce, která byla známá jako „Křesťanská misie“.

V roce 1878 se zrodil název „Armáda spásy“. Hnutí si osvojilo vojenský způsob organizace, uniformy a terminologii a brzy se rozšířilo po celé Británii a pak do mnoha dalších zemí.

Smyslem života Williama Bootha bylo pomoci těm nejubožejším lidem, kteří žili na ulici, utápěli se ve špíně, alkoholu a beznaději. Těmto lidem nabízel střechu nad hlavou (tzv. útulky), jídlo, hygienu, a také duchovní rozměr života. Věděl, že nemůže „nabídnout jen čistou košili“, ale že pomoc musí být komplexní. Z toho vznikl dodnes platný slogan Armády spásy platný po celém světě: Soup, Soap, Salvation. Polévka, mýdlo a spasení.

V r. 1888 chtěl Booth a jeho spolupracovníci udělat něco pro velké množství bezdomovců, kteří přespávali na londýnských ulicích. Z této snahy vznikla první ubytovna Armády spásy pro bezdomovce. Velmi mu ležely na srdci také pracovní podmínky chudých lidí. V roce 1888 zjistil, že výrobci sirek používají tzv. žlutý fosfor, který je velmi nebezpečný. Jejich pracovní podmínky byly neskutečně tvrdé. Ženy pracovaly bez přestávek, dlouho do noci za špatného osvětlení. William Booth otevřel v r. 1891 továrnu na sirky, kde používal k výrobě červený fosfor, nastavil lidské pracovní podmínky. Po 10 letech byli nuceni i ostatní výrobci přejít k této bezpečné výrobě. William Booth dosáhl těžkou prací svého a mohl továrnu zavřít.

William Booth byl několikrát pozván do Spojených států, kde vykonal návštěvy středisek a také byl pozván, aby veřejně vystoupil v Carnegie Hall. Zde hovořil o současných sociálních problémech, o záměru a práci Armády spásy a vyzýval k podpoře. Řekl: „ Měřítko, v jakém se budou moci naše záměry uskutečnit, záleží na veřejné podpoře“.

V Československu zahájila Armáda spásy svou práci v roce 1919. Kromě církevní činnosti provozovala domovy pro bezdomovce a jiné skupiny lidí na okraji společnosti. Poté, co přečkala obtížnou dobu okupace v letech 1939 až 1945, byla její činnost nejprve omezena a nakonec zcela ukončena komunistickým režimem a početná skupina jejich členů byla uvězněna. Nejznámějším z nich byl major Josef Korbel, jehož příběh je popsán v knize V nepřátelském táboře.

Krátce po revoluci v listopadu 1989 požádala skupina křesťanů Armádu spásy, aby zvážila obnovení práce. Tehdejší federální vláda měla také velký zájem o odborné a praktické zkušenosti Armády spásy s řešením problémů lidí bez domova. Tehdejší prezident Václav Havel se setkal s generálkou Evou Burrows a byly navázány také kontakty s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Armáda spásy v ČR byla zaregistrována MV ČR dne 17.5. 1990 jako občanské sdružení. V září 2013 byla po splnění všech zákonných podmínek zaregistrována Ministerstvem kultury jako církev.