Rekonstrukce B. Bureše, Praha

Operační program: Praha – pól růstu ČR

Název projektu: Rekonstrukce objektu B. Bureše Armády spásy

Registrační číslo projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001648

NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA EU

Realizátor projektu: Armáda spásy v České republice, z. s., Centrum sociálních služeb B. Bureše, Praha

Kontaktní osoby projektu

REALIZACE PROJEKTU:
Garant projektu – oblastní ředitelka
Mgr. Lenka Sadilová lenka.sadilova@armadaspasy.cz+420 737 215 418
Stavební manažer
Bc. Jiří Vonšík jiri.vonsik@armadaspasy.cz +420 734 852 241
Provozní vedoucí
Hana Kučerová hana.kucerova@armadaspasy.cz +420 220 184 006  +420 773 770 300
ADMINISTRACE PROJEKTU:
Externí firma pro administraci projektu
Národní koordinátorka projektů
Mgr. Ilona Bužková ilona.buzkova@armadaspasy.cz +420 734 852 237

Realizace projektu: 1. 4. 2020 – 30. 11. 2020
 

Popis projektu včetně cíle projektu

Globálním cílem projektu je rozvíjet a zkvalitnit již zavedené sociální služby dle zákona o sociálních službách poskytované Armádou spásy v Centru sociálních služeb B. Bureše v Praze (dále jen CSS B. Bureše) a tím pomoci ke snížení počtu sociálně exkludovaných osob v regionu.

Specifickými cíli projektu jsou:

  • Zvýšit kvalitu poskytovaných sociálních služeb v CSS B. Bureše.
  • Zrekonstruovat budovy, v nichž je provozováno CSS B. Bureše.
  • Vybudovat nový bezbariérový přístup do objektu CSS B. Bureše.
  • Snížit provozní náklady na opravu, údržbu a energie objektu CSS B. Bureše.

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím.

Aktivity projektu

Specifikace stavebních prací:

  • Výměna všech oken na obou objektech kromě luxferů na schodišti hlavní budovy.
  • Výměna všech vchodových dveří do objektů na obou objektech.
  • Oprava fasády (vyčištění a nová malba fasády ve stávající barevnosti).
  • Výměna nášlapných vrstev podlahy ve vybraných místnostech.
  • Vytvoření bezbariérového vstupu do hlavní budovy ze dvora.
  • Výměna dvou plynových kotlů.

Výsledky a indikátory projektu

Výsledkem projektu je kontinuace poskytování sociálních služeb. V souladu s plány Hlavního města Prahy na decentralizaci sociálních služeb počítáme, že dojde během období udržitelnosti k přesunu noclehárny a NDC ze stávajícího objektu do jiné lokality a prostor. V objektu poté bude fungovat azylový dům. Proto v indikátorech uvádíme již jen azylový dům.

Indikátory projektu jsou:

Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci: 1

Kapacita služeb a sociální práce: 60