Rozvoj terénního programu v Brně

Realizátor projektu: Armáda spásy v České republice, z. s., organizační jednotka Centrum sociálních služeb Josefa Korbela – Brno

Název projektu: ROZVOJ TERÉNNÍHO PROGRAMU CSS JK ARMÁDY SPÁSY V BRNĚ

Registrační číslo: CZ.03.02.01/0.0/22_018/0001293

Podpořeno z výzvy č. 018 operačního programu Zaměstnanost plus – Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách (1)


Kontaktní osoby:

Zodpovědnost za přímou práci s cílovou skupinou:
Mgr. Filip Navrátil, DiS., terénní sociální pracovník, e-mail: filip.navratil@armadaspasy.cz, mobil: +420 775 880 239
Bc. Kateřina Majorová, terénní sociální pracovník, e-mail: katerina.majorova@armadaspasy.cz, mobil: +420 775 880 238

Zodpovědnost za administraci projektu:
Mgr. Vojtěch Kučera, oblastní fundraiser, e-mail: vojtech.kucera@armadaspasy.cz, mobil: +420 737 477 133


Informace k projektu:

Rozpočet projektu: 5 785 920 Kč (výše dotace 100 %)

Termín realizace: 1. 9. 2023 – 31. 8. 2026

Anotace/cíl projektu:
Projekt se zaměřuje na rozšíření poskytování sociální služby terénní programy pro osoby bez přístřeší v Brně (identifikátor služby 8044270). Primární cílovou skupinou jsou osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené. Smyslem terénního programu je aktivně působit na osoby z CS a usilovat o rozvoj jejich samostatnosti. Cílem projektu je zlepšení nepříznivé sociální situace osob bez přístřeší na území města Brna. Celkem bude v rámci projektu podpořeno 202 osob.

Aktivity projektu:

1. Poskytování sociální služby terénní programy osobám bez přístřeší

2. Vzdělávání, metodická podpora a supervize týmu

Cílová skupina:

  • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
  • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Indikátory projektu:

  • 12 osob s podporou 40 a více hodin (celkový počet účastníků)
  • 190 osob s podporou do 40 hodin (využívání podpořených služeb)
  • 2,0 úvazku z hlediska zajištění projektu personálem v přímé práci

Ke stažení: