Lidé se závislostmi

Lidé se závislostmi

Služba následné péče

Služby následné péče nabízejí možnost těm, kteří se rozhodli bojovat se závislostmi na alkoholu a gamblingu a potřebují podporu na cestě k trvalé abstinenci.

Jedná se osoby, které již prošly léčebným programem, nebo dlouhodoběji abstinují a nemají potřebné zázemí. Zaměstnanci pracují v rámci programu komunitním způsobem (individuální i skupinové terapie, pracovní a volnočasové aktivity apod.) většinou ve čtyřech fázích, které mohou vyústit až v možnost samostatného bydlení. Programy jsou zaměřeny jak pro muže, tak i pro ženy v oddělených komunitách.

V současné době jsou tyto služby poskytovány ve dvou zařízeních v Havířově.