Duchovní práce v sociálních službách

Duchovní práce v sociálních službách

Armáda spásy věří, že nejlepší formou pomoci je péče o celého člověka (holististická, celostní péče), a proto v rámci svých sociálních služeb nabízí uživatelům také duchovní péči.

Za duchovní péči v našich sociálních službách odpovídá zpravidla sborový důstojník – duchovní sboru Armády spásy v daném městě, často ve spolupráci s dalšími křesťany, ať u z místního sboru AS nebo z jiných církví. Do duchovní péče se mohou přirozeně zapojovat také věřící zaměstnanci našich sociálních služeb, není to však jejich pracovní náplní.

Nabídka duchovních programů může zahrnovat pravidelné bohoslužby konané v daném zařízení (ať už nedělní či v jiný den), pravidelné studium Bible, setkání křesťanských skupinek, či individuální rozhovory s duchovním.

Účast na duchovních programech či setkáních je pro uživatele našich služeb vždy dobrovolná. Respektujeme práva každého jednotlivce a poskytování našich služeb není závislé na tom, jakého je uživatel vyznání, či zda je zcela bez vyznání.