Dobrovolnictví

Dobrovolnictví

Čas je velmi cenná veličina. Pokud máte ochotu věnovat kousek svého času, vrátí se Vám formou radosti z dobrého skutku, obohacení z nových přátelství či zkušeností….


Chci se stát dobrovolníkem


Dobrovolnictví v našich zařízeních:
Jako dobrovolníci můžete pomoci dětem s přípravou do školy, s organizací a realizací společných akcí, či „jen“ nasloucháním jejich starostem a radostem…podobně také můžete být nablízku seniorům v domovech Přístav, či dalším klientům v našich službách.

Dobrovolnictví při katastrofách:
Žijeme bohužel ve světě, kde jsou humanitární katastrofy na denním pořádku. Proto i česká Armáda spásy dává k dispozici své zdroje na odstraňování jejich následků.
Je jedno zda jde o povodně v České republice, zemětřesení na Haiti nebo vlnu tsunami v Japonsku. Vždy v místě neštěstí spolupracujeme s krizovým štábem tak, aby pomoc byla maximálně efektivní.

Dobrovolnictví při sbírkách:
Armáda spásy má na podporu své činnosti zaregistrovanou všeobecnou veřejnou sbírku. Jedná se o takzvanou „Kotlíkovou sbírku“. Pokud nás chcete podpořit Vaším časem a stát se dobrovolníkem (zvoníkem) při Kotlíkové sbírce neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt:
Ing. Martin Čop
Národní koordinátor pro rozvoj dobrovolnictví
M: +420 773 770 170
E: martin.cop@armadaspasy.cz