Dobrovolnictví

Dobrovolnictví

Čas je cennou veličinou v životě každého z nás. Pokud máte ochotu věnovat něco ze svého času dobré věci, vrátí se Vám to formou obohacení z nových zkušeností, radostí z prospěšných skutků a otevřením dalších obzorů.


Chci se stát dobrovolníkem


Dobrovolnictví v našich zařízeních:
Jako dobrovolníci můžete pomoci dětem s přípravou do školy, podílet se na realizaci společných akcí, zapojit se do volnočasových aktivit klientů, či „jen“ aktivně naslouchat starostem a radostem seniorů v domovech Přístav. Podobně můžete být nablízku i dalším klientům našich služeb.

Dobrovolnictví při sbírkách:
Armáda spásy má na podporu své činnosti zaregistrovanou všeobecnou veřejnou sbírku. Jedná se o „Kotlíkovou sbírku“, která probíhá v adventním čase. Pokud nás chcete podpořit Vaším časem a stát se dobrovolníkem (zvoníkem) při Kotlíkové sbírce, neváhejte nás kontaktovat.


Kontakt:
Tomáš Mrázek
Koordinátor projektu dobrovolnictví
M: +420 734 852 234
E: tomas.mrazek@armadaspasy.cz


Nabídku aktivních i budoucích dobrovolnických příležitostí v naší organizaci naleznete níže na portálu Vlnapomoci.cz. Pro další možnosti dobrovolnictví v Armádě spásy se prosím registrujte v naší dobrovolnické databázi kliknutím na výše uvedené tlačítko „Chci se stát dobrovolníkem“.


Dobrovolnictví jako zrcadlo společnosti

 • Dobrovolnictví je známkou vyspělé občanské společnosti. Často ani nevnímáme, že dobrovolníci jsou všude kolem nás, každý den. Aniž si to uvědomujeme, můžeme potkat dobrovolníka ráno u přechodu pro chodce, kde pomáhá školákům s bezpečným přechodem silnice, odpoledne v MHD stojíme vedle dobrovolného hasiče a večer, při koncertě naší oblíbené skupiny, narazíme na zdravotníky z řad dobrovolníků Červeného kříže.
 • Podle údajů České televize (Události ČT 5. 12. 2023) je v České republice až 600 000 dobrovolníků zapojených do různých aktivit, tzn. že dobrovolníkem je každý 10. občan ČR starší patnácti let.
 • Hodnota odvedené dobrovolnické práce se odhaduje na 30 miliard korun ročně. Bez dobrovolníků by se jen stěží mohly konat mnohé kulturní, sportovní nebo společenské akce.
 • Pomoc dobrovolníků je ale také důležitá pro neziskové organizace zaměřené na oblast sociálních služeb, ať už jde o práci s dětmi, mládeží a dalšími věkovými skupinami, včetně seniorů.
 • Dobrovolnictví je prospěšné nejen pro společnost a danou organizaci, ale také pro dobrovolníka samotného. Dobrovolnictví je tedy nejen vítanou formou zapojení a pomoci, ale také prostorem k získání nových zkušeností, prožitku jedinečných situací a k osvojení nových poznatků a dovedností.

Přínosy dobrovolnictví pro dobrovolníka

 • (Příležitost) Dobrovolnictví otevírá příležitosti k řadě zajímavých setkání, včetně těch, která by se jinak v běžném životě nemohla uskutečnit. Okruh míst, kde se běžně pochybujeme je limitovaný, stejně tak jako skupiny lidí, se kterými se nejčastěji setkáváme. Dostat se mimo „bublinu“ našeho života je záležitostí vědomého rozhodnutí a následného činu.
 • (Hodnoty) Dobrovolnictví dává člověku prostor pro sebereflexi a k přemýšlení nad svými hodnotami. Přirozeným důsledkem dobrovolnické činnosti je určitá změna životního stylu. „Uspořit“ v rychlém tempu současného života čas pro dobrou věc není úplně snadné. Vyžaduje to odvahu, důslednost i odhodlání nevzdat to při prvním pocitu, že dnes se mi zrovna nechce a raději bych se věnoval něčemu jinému.
 • (Rozvoj) Nové prostředí, lidé, činnosti a další podněty podporují osobní rozvoj. Kdykoli se ocitáme mimo komfortní zónu, přizpůsobujeme se a přirozeně se učíme. Dobrovolnictví je příležitost osvojit si nové poznatky, dovednosti a postoje. Tyto kompetence jsou často dobře využitelné i v běžném životě, v zaměstnání nebo při studiu.
 • (Zdraví) Dobrovolnictví má pozitivní dopady na fyzické i duševní zdraví člověka. Vede ke snížení úrovně stresu, deprese, úzkosti a působí jako prevence sociální izolace. Toto jsou nejznámější příklady přínosu dobrovolnictví pro zdraví člověka podložené vědeckými studiemi. Vědomí potřebnosti a smysluplnosti podporuje zdravé sebevědomí a přináší pocit vnitřního uspokojení.
 • (Empatie) Empatie a emoční inteligence jsou dnes velmi často skloňované pojmy. Empatie je schopnost člověka vcítit se do situace, perspektivy a jednání druhého člověka. Empatie je jednou ze složek emoční inteligence, která je definována jako schopnost jedince vyznat se ve vlastních pocitech (náladách) a současně jako způsobilost využívat tyto poznatky ve prospěch sebe i ostatních.
 • (Proměna) Dobrovolník se stává součástí komunity, kde prostřednictvím své angažovanosti vytváří pozitivní změny v životě lidí i širší společnosti. Častokrát se ale jedná o obousměrný proces proměny. Je téměř nemožné zapojit se do něčeho dobrého, a přitom zůstat stejný. Mnoho dobrovolníků prožilo pravdivost slov „pomoz a bude ti pomoženo“.

Jaké příležitosti nabízí dobrovolníkům Armáda spásy

 • Aktivní trávení volného času se seniory, dětmi
 • Doprovody k lékaři
 • Pomoc při potravinové sbírce
 • Zapojení jako dobrovolník do veřejné sbírky
 • Pomoc při organizaci akcí
 • Doučování dětí a příprava do školy
 • Praktická pomoc – třídění oblečení, pomoc v kuchyni
 • Kadeřnické služby (stříhání vlasů a úprava vousů)
 • Pomoci nám můžete i jako odborník v určité oblasti (např. psycholog, právník, lékař atd.)
 • Přednáška na vybrané téma (např. finanční gramotnost, péče o zdraví, budování sebedůvěry atd.)

Projekt Digitalizace dobrovolnictví v Armádě spásy v České republice (realizace projektu: od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022) podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Cílem projektu je digitalizovat a zefektivnit správu dobrovolníků a dobrovolnic a dobrovolnických příležitostí v Armádě spásy a zjednodušit komunikaci kontaktních pracovníků a koordinátorů s dobrovolníky. K tomu využíváme softwarovou službu (SaaS) Sinch (www.armadaspasy.sinch.cz) prostřednictvím webového rozhraní. Do aplikace se mohou přihlašovat koordinátoři dobrovolníků i dobrovolníci, a to na nejrůznějších zařízeních včetně mobilních telefonů. Sinch je navíc propojen s dobrovolnickým portálem Vlnapomoci.cz pro jednoduché a přehledné vyhledávání dobrovolnických příležitostí v České republice.

Kontakt: Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha Stodůlky, +420 251 106 424, ustredi@armadaspasy.cz


Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
Nadace Open Society Fund: https://osf.cz/


The project Digitalisation of volunteering in Salvation Army in the Czech Republic (project implementation: from 1.9.2021 to 31.8.2022) is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

The aim of the project is to streamline and digitize the administration of volunteers and volunteer opportunities in the Salvation Army and to simplify communication between the contact workers, coordinators and volunteers. To do this, we use the Sinch (www.armadaspasy.sinch.cz) software service (SaaS) via a web interface. Volunteer coordinators and volunteers can log in to the application on various devices, including mobile phones. In addition, Sinch is connected to the voluntary portal Vlnapomoci.cz for a simple and clear search of volunteer opportunities in the Czech Republic.

Contact: Petržílkova 2565/23, 15800 Praha Stodůlky, +420 251 106 424, ustredi@armadaspasy.cz