Dobrovolnictví

Dobrovolnictví

Čas je velmi cenná veličina. Pokud máte ochotu věnovat kousek svého času, vrátí se Vám formou radosti z dobrého skutku, obohacení z nových přátelství či zkušeností….


Chci se stát dobrovolníkem


Dobrovolnictví v našich zařízeních:
Jako dobrovolníci můžete pomoci dětem s přípravou do školy, s organizací a realizací společných akcí, či „jen“ nasloucháním jejich starostem a radostem…podobně také můžete být nablízku seniorům v domovech Přístav, či dalším klientům v našich službách.

Dobrovolnictví při katastrofách:
Žijeme bohužel ve světě, kde jsou humanitární katastrofy na denním pořádku. Proto i česká Armáda spásy dává k dispozici své zdroje na odstraňování jejich následků.
Je jedno zda jde o povodně v České republice, zemětřesení na Haiti nebo vlnu tsunami v Japonsku. Vždy v místě neštěstí spolupracujeme s krizovým štábem tak, aby pomoc byla maximálně efektivní.

Dobrovolnictví při sbírkách:
Armáda spásy má na podporu své činnosti zaregistrovanou všeobecnou veřejnou sbírku. Jedná se o takzvanou „Kotlíkovou sbírku“. Pokud nás chcete podpořit Vaším časem a stát se dobrovolníkem (zvoníkem) při Kotlíkové sbírce neváhejte nás kontaktovat.


Kontakt:
Ing. Martin Čop
Národní koordinátor pro rozvoj dobrovolnictví
M: +420 773 770 170
E: martin.cop@armadaspasy.cz


Nabídku aktivních i budoucích dobrovolnických příležitostí v naší organizaci naleznete níže na portálu Vlnapomoci.cz. Pro další možnosti dobrovolnictví v Armádě spásy se prosím registrujte v naší dobrovolnické databázi kliknutím na výše uvedené tlačítko „Chci se stát dobrovolníkem„. 


Projekt Digitalizace dobrovolnictví v Armádě spásy v České republice (realizace projektu: od 1.9.2021 do 31.8.2022) podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Cílem projektu je digitalizovat a zefektivnit správu dobrovolníků a dobrovolnic a dobrovolnických příležitostí v Armádě spásy a zjednodušit komunikaci kontaktních pracovníků a koordinátorů s dobrovolníky. K tomu využíváme softwarovou službu (SaaS) Sinch (www.armadaspasy.sinch.cz) prostřednictvím webového rozhraní. Do aplikace se mohou přihlašovat koordinátoři dobrovolníků i dobrovolníci a to na nejrůznějších zařízeních včetně mobilních telefonů. Sinch je navíc propojen s dobrovolnickým portálem Vlnapomoci.cz pro jednoduché a přehledné vyhledávání dobrovolnických příležitostí v České republice.

Kontakt: Petržílkova 2565/23, 15800 Praha Stodůlky, +420 251 106 424, ustredi@armadaspasy.cz


Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
Nadace Open Society Fund: https://osf.cz/


The project Digitalisation of volunteering in Salvation Army in the Czech Republic (project implementation: from 1.9.2021 to 31.8.2022) is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

The aim of the project is to streamline and digitize the administration of volunteers and volunteer opportunities in the Salvation Army and to simplify communication between the contact workers, coordinators and volunteers. To do this, we use the Sinch (www.armadaspasy.sinch.cz) software service (SaaS) via a web interface. Volunteer coordinators and volunteers can log in to the application on various devices, including mobile phones. In addition, Sinch is connected to the voluntary portal Vlnapomoci.cz for a simple and clear search of volunteer opportunities in the Czech Republic.

Contact: Petržílkova 2565/23, 15800 Praha Stodůlky, +420 251 106 424, ustredi@armadaspasy.cz